Žmonija įžengė į tokį istorijos etapą, kai tiesa yra tiesa net tada, kai paaiškėja jos netiesa. Tokiu principu iš žmonių yra atimama pati kalba, kuri yra tiesos pasireiškimo erdvė. Pagal šio etapo specifiškumą, sunku ignoruoti žiniasklaidos spaudimą, kur vis labiau ir labiau kalbama arogantišku...

Tarybų Lietuvai – 80

Liepos 21 dieną 1940 metais Kaune susirinko Lietuvos Liaudies Seimas ir priėmė keletą svarbių sprendimų. Lietuvos buržuazija nuo 1991 metų išliejo tonas melo ant Liaudies Seimo. Kodėl? Todėl, kad Liaudies Seimas priėmė sprendimus, panaikinusius kapitalistinės santvarkos pamatus ir su tuo susijusią privilegijuotą buržuazijos padėtį.
Mildos Valušienės interviu Kazimierui Juraičiui https://youtu.be/YhXQIOgFCSk
2021 m. pradžioje Švedijos kairiųjų partijos jaunimo organizacija „Ung Vängster“ atnaujino savo politinę programa, pagal kurią Švedijoje turėtų būti kuriama komunistinė visuomenė. Jaunimo organizacijos pirmininkas Ava Rudberg SVT eteryje papasakojo, ką tai reiškia. „Ung Vänster“ nariai mano, kad ši savoka aiškiausiai apibūdina - grynai...

Tobula demokratija

Tobula demokratija pagal Lietuvos valdžią ir jai pa-valdžią "žinia"sklaidą: net jei valdžia nustekena šalį ekonomiškai taip, kad dauguma sunkiai įstengia čia išgyventi, lieka tobula išeitis - laisvė emigruoti. Tobula demokratija. Laisvių laisvė. Tiesiog rojus. Tad nenorėkite, kad grįžtų tie siaubingieji LTSR laikai, kai masė žmonių (3,5 mln. tautiečių) mirė...
Štai bene aktualiausia, bet kažkodėl daugumos „antisistemininkų“ kone ignoruojama naujiena: iš Vilniaus centro nuspręsta pašalinti lietuvių literatūros klasiko Petro Cvirkos paminklą. „Aktualiausia“, nes už tokio – eilinio miesčionio požiūriu, atrodytų, antraeilio, o gal ir trečiaeilio, įvykio (atseit: „na, nuims paminklą – ir ką? koks man skirtumas?..“) slypi...
Šiomis sunkiomis Baltarusijos tautos akimirkomis kreipiamės į BKP draugus ir bendražygius, išreikšdami tarptautinį solidarumą. Linkime atsparumo ir pergalės kovojant su grėsmėmis, su kuriomis susiduria Baltarusijos Respublika ir Baltarusijos darbininkų klasė. Baltarusijoje vykstančius neramumus suvokiame kaip įkvėptus iš išorės ir kaip tikrą imperialistinę agresiją prieš...

Mažeikių naftos statyba

1980 m. Tarybų Lietuva Nr. 13 https://youtu.be/19TtbEDTeS4
Kinijos Liaudies Respublikoje pradėta kampanija , minint Kinijos Komunistų partijos šimtmetį. Per šį laikotarpį nueitas kelias yra lygus daugeliui šimtmečių, ir jis ypač aiškiai atsiskleidžia itin atsilikusiame priešrevoliucinės Kinijos fone. Socialistinės Kinijos istorija yra TSRS ir Rusijos istorinės patirties projekcija. Tai judėjimas keliu, kuriuo pasitaiko laikinų nesėkmių...

Iš interneto komentarų

Tarybinėje santvarkoje žinojau, kad turėsiu darbą, kad sulaukusi 55 išeisiu į pensiją ir iš jos normaliai gyvensiu, kad gavusi atlyginimą galėsiu sumokėti komunalinius mokesčius, nusipirkti visa, kas būtina ir viena vaikus išlaikyti galėsiu. Lietuva buvo išsivysčiusi šalis: turėjo savo lengvąją, metalo apdirbimo, chemijos, baldų, mašinų gamybos pramonę, pati gamino...