2021 m. pradžioje Švedijos kairiųjų partijos jaunimo organizacija „Ung Vängster“ atnaujino savo politinę programa, pagal kurią Švedijoje turėtų būti kuriama komunistinė visuomenė. Jaunimo organizacijos pirmininkas Ava Rudberg SVT eteryje papasakojo, ką tai reiškia. „Ung Vänster“ nariai mano, kad ši savoka aiškiausiai apibūdina - grynai...

Tobula demokratija

Tobula demokratija pagal Lietuvos valdžią ir jai pa-valdžią "žinia"sklaidą: net jei valdžia nustekena šalį ekonomiškai taip, kad dauguma sunkiai įstengia čia išgyventi, lieka tobula išeitis - laisvė emigruoti. Tobula demokratija. Laisvių laisvė. Tiesiog rojus. Tad nenorėkite, kad grįžtų tie siaubingieji LTSR laikai, kai masė žmonių (3,5 mln. tautiečių) mirė...
Štai bene aktualiausia, bet kažkodėl daugumos „antisistemininkų“ kone ignoruojama naujiena: iš Vilniaus centro nuspręsta pašalinti lietuvių literatūros klasiko Petro Cvirkos paminklą. „Aktualiausia“, nes už tokio – eilinio miesčionio požiūriu, atrodytų, antraeilio, o gal ir trečiaeilio, įvykio (atseit: „na, nuims paminklą – ir ką? koks man skirtumas?..“) slypi...
Šiomis sunkiomis Baltarusijos tautos akimirkomis kreipiamės į BKP draugus ir bendražygius, išreikšdami tarptautinį solidarumą. Linkime atsparumo ir pergalės kovojant su grėsmėmis, su kuriomis susiduria Baltarusijos Respublika ir Baltarusijos darbininkų klasė. Baltarusijoje vykstančius neramumus suvokiame kaip įkvėptus iš išorės ir kaip tikrą imperialistinę agresiją prieš...

Mažeikių naftos statyba

1980 m. Tarybų Lietuva Nr. 13 https://youtu.be/19TtbEDTeS4
Kinijos Liaudies Respublikoje pradėta kampanija , minint Kinijos Komunistų partijos šimtmetį. Per šį laikotarpį nueitas kelias yra lygus daugeliui šimtmečių, ir jis ypač aiškiai atsiskleidžia itin atsilikusiame priešrevoliucinės Kinijos fone. Socialistinės Kinijos istorija yra TSRS ir Rusijos istorinės patirties projekcija. Tai judėjimas keliu, kuriuo pasitaiko laikinų nesėkmių...

Iš interneto komentarų

Tarybinėje santvarkoje žinojau, kad turėsiu darbą, kad sulaukusi 55 išeisiu į pensiją ir iš jos normaliai gyvensiu, kad gavusi atlyginimą galėsiu sumokėti komunalinius mokesčius, nusipirkti visa, kas būtina ir viena vaikus išlaikyti galėsiu. Lietuva buvo išsivysčiusi šalis: turėjo savo lengvąją, metalo apdirbimo, chemijos, baldų, mašinų gamybos pramonę, pati gamino...
Socializmas – vienaip ar kitaip pamaitindavo alkaną žmogų žuvimi. Kapitalizmas, kaip jį mums vaizdingai piešia oficiozinė propaganda, - turi duoti žmogui meškerę, kurios pagalba jis pats gaudys žuvį, o jeigu pasiseks – tai galės sužvejoti ir auksinę žuvelę, kuri jį stebuklingai praturtins.