Jaunimo organizacija: Švedija turi būti komunistinė šalis

2021 m. pradžioje Švedijos kairiųjų partijos jaunimo organizacija „Ung Vängster“ atnaujino savo politinę programa, pagal kurią Švedijoje turėtų būti kuriama komunistinė visuomenė.

Jaunimo organizacijos pirmininkas Ava Rudberg SVT eteryje papasakojo, ką tai reiškia. „Ung Vänster“ nariai mano, kad ši savoka aiškiausiai apibūdina – grynai ideologiškai – mūsų tikslą“, – taigė Rudbergas.

„Ung Vänster“ nariai analizuoja tikrovę ir formuoja savo politiką naudodamiesi marksistinėmis ir feministinėmis teorijomis. Mūsų tikslas yra sukurti beklasę, be išnaudojimo visuomenę, tai yra komunistinę visuomenę “.

SP Infocentras

(Pagal užsienio spaudą)