Kinijos komunistai stiprina ideologinius bei teorinius savo partijos pamatus

Balandžio 3 d. Kinijos Komunistų partijos Centrinio komiteto generalinis sekretorius Si Jinping surengė specialų darbo posėdį dėl švietėjiškos partijos nariųprogramos. Posėdyje buvo padaryti iš esmės svarbūs pareiškimai. Buvo raginama suintensyvinti «švietimo kampaniją, skirtą ištirti ir įgyvendinti socializmo su kinietiška specifika idėjas naujoje eroje, siekiant sustiprinti ir suvienyti partijos jėgas»

Kaip savo pranešime pabrėžė Si Jinpingas, švietėjiška kampanija turėtų „sudaryti galimybę visiems KKP nariams toliau įsisavinti naujas partijos teorijas ir pagilinti marksizmo supratimą“. Jis paragino Kinijos komunistus vieningai siekti visapusiškai kurti modernizuotą socialistinę valstybę ir suvokti didįjį Kinijos tautos atgimimą.

Si Jinpingas paragino partijos bendražygius daugiau dėmesio skirti teoriniams KKP gyvenimo ir darbo klausimams. Jis pabrėžė, kad „teoriniai tyrimai, jų plėtra, klaidų atpažinimas ir taisymas turėtų būti derinami, integruoti ir skatinami kaip visuma edukacinės kampanijos rėmuose“. Ypač buvo pabrėžta apgalvoto ir kruopštaus teorinio pobūdžio straipsnių ir pirminių šaltinių skaitymo svarba.

Tam, kas pasinėrė į komunistinio judėjimo istorijos studijas, nereikia detaliai aiškinti tokių sprendimų reikšmės.

Pirma, juos priima iki šiol didžiausia pasaulyje Komunistų partija.

Antra, kalbame apie valdančiąją partiją, kuri pasiekė didelių pergalių kurdama socialistinę visuomenę.

Ir trečia, griūva paskutinės neoliberalų viltys pateikti reikalą taip, kad Kinija, nors ir vystosi po raudona vėliava, juda priešinga socializmo kryptimi.

Kinijos komunistai puikiai supranta, kad kapitalizmo krizė veda žmoniją į vis pavojingesnę aklavietę. Ir šios krizės neįmanoma įveikti ant senų buržuazinių pamatų. Ir kadangi tik socializmas padės išeiti iš aklavietės, KKP atkakliai, tvirtai ir nuosekliai stiprina socialistinį Kinijos visuomenės pobūdį ir ideologinius bei teorinius savo partijos pamatus.

SP Infocentras