Prieš 115 metų gimė Leonidas Brežnevas

Leonidas Iljičius Brežnevas gimė Rusijos imperijoje Kamenskoje kaime Jekaterinoslavskajos gubernijoje 1906 m. gruodžio 19 d.

Leonidas įgijo išsilavinimą Kursko melioracijos koledže ir Dneprodzeržinsko metalurgijos institute. Prieš pradėdamas partinę karjerą, dirbo matininku, metalurgijos technikumo direktoriumi, metalurgijos gamyklos inžinieriumi.

1937 m. pradėjo dirbti partinį darbą nuo 1939 m. dirbo Ukrainos komunistų partijos Dnepropetrovsko srities komiteto sekretoriumi.

Didžiojo Tėvynės karo metu L.I. Brežnevas ėjo 18-osios armijos, kovojusios „Mažosios žemės“ teritorijoje, politinio skyriaus viršininku. Prisiminimai apie tuos įvykius aprašyti jo knygoje „Mažoji žemė“ (Малая земля).

Pasibaigus karui Leonidas Iljičius dirbo TSKP struktūruose. 1964 m. jis užėmė TSKP CK pirmojo sekretoriaus, o 1966 m. – TSKP CK generalinio sekretoriaus pareigas, tai yra tapo faktiniu TSRS vadovu, kurio išbuvo iki mirties.

Jo valdymo laiką daugelis amžininkų prisimena geru žodžiu – kaip stabilumo ir ramybės laikotarpį. Juk jo valdymo šalyje pradžia pateko į aštuntąjį penkerių metų planą (1966-1970) – sėkmingiausią TSRS istorijoje, per kurį gerokai pagerėjo tarybinių piliečių gerovė.

Garsėjo L.I. Brežnevas ir savo veikla užsienio politikos arenoje. 1960–1970 metais jis oficialiai lankėsi Vengrijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Kuboje. O 1972 m. gegužės mėn., įvyko pirmasis TSRS ir Amerikos santykių istorijoje oficialus JAV prezidento vizitas į Maskvą, kurio metu Brežnevas ir Niksonas pasirašė laikinąją TSRS ir Jungtinių Amerikos Valstijų sutartį dėl tam tikrų priemonių strateginių puolamųjų ginklų ribojimo srityje. Po metų L.I. Brežnevas su atsakomuoju vizitu lankėsi Amerikoje, kur vėl vedė derybas su Niksonu, dėl ko buvo pasirašytas susitarimas dėl branduolinio karo prevencijos, branduolinių ginklų nenaudojimo, susitarimas dėl strateginių ginklų mažinimo.

Paskutiniais savo gyvenimo metais Leonidas Iljičius labai sunkiai sirgo. Jis mirė 1982 m. lapkričio 10 d. valstybiniame vasarnamyje prie Maskvos, buvo palaidotas Raudonojoje aikštėje Maskvoje prie Kremliaus sienos.

SP Infocentras