Protesto akcija Daukanto aikštėje išvaikyta

Neterminuota bado akcija Daukanto aikštėje Vilniuje rugsėjo 25 d. anksti ryta buvo policijos išvaikyta. Pareigūnai sulaikė protesto akcijos organizatorius ir dalyvius. Po 8 valandų sulaikytieji paleisti. Per tą laiką aikštė buvo išvalyta nuo protestuotojų palapinių ir plakatų.


Kaip pareiškė signataras Zigmas Vaišvila: “Tai padaryta nežiūrint į tai, kad suderinau laiką su Respublikos Prezidento kanceliarijos kancleriu Giedriu Krasausku, kad trečiadienį ryte mane priims su akcijos organizatoriumi Donatu Šulcu dėl protesto akcijos „Už teisingumą Lietuvoje“.


Daugiau nei mėnesį trukusi akcija buvo nukreipta prieš šalyje nusistovėjusį paprastų piliečių beteisiškumą, korumpuotos valdininkijos, oligarchų ir jiems tarnaujančios teisėsaugos struktūrų savivalę, neteisėtus ir neteisingus teismų sprendimus.

Akcijos išvaikymas dar kartą įrodo paprastą tiesą – negalima jokia reali demokratija ir teisinė valstybė kapitalo ir jam tarnaujančios politikos diktato sąlygomis. Visa tai yra tiesiog kapitalistinė mitologija.

Kita vertus, tik marksizmo teorijos studijavimas ir/ar dalyvavimas protestinių veiksmų praktikoje ugdo žmonių politinį sąmoningumą.
SLF infocentras