Principas Nr. 1. Mes visi TSRS žlugimą laikome asmenine tragedija. Mums TSRS žlugimas yra netektis. Šios netekties skausmas su metais nesilpsta. Net atvirkščiai, nes bėgant laikui vis labiau suprantame, kiek daug mes tada netekome. Sunaikintoji Tarybų Sąjunga gyvuoja mūsų širdyse. Ir...
Kinijoje tęsiasi šventiniai renginiai, skirti Komunistų partijos 100 – metų jubiliejui. 72 metus ji yra valdančioji šalies politinė jėga. Šia proga Kinijos valdžia surengė daugybę kultūrinių, politinių, švietėjiškų ir pramoginių renginių, įskaitant specialiai įsteigto liepos 1 d. ordino įteikimą iškiliems partijos nariams. Įvairios politinės organizacijos, žymūs politikai...
Į Lietuvą persikėlė kultūriniai karai. Tai nėra kažkokia lietuviška ypatybė ar pasaulinė naujovė. Ne, tai realiai atspindys to kas jau seniai vyksta JAV, o taip pat ir kitose Europos šalyse.Kuo tie kultūriniai karai pasižymi? Tuo, jog vyksta visų karas prieš visus. Dėl to kas norma ar nenorma.
Kuba neišdavė Če Gevaros idėjų ir liko ištikima tarptautinio solidarumo vertybėms bei „į žmones orientuotai medicinai“. Ji sukūrė penkias vakcinas COVID-19, rašoma tarptautinės žiniasklaidos organizacijos „Peoples Dispatch“ tinklalapyje. Leidinyje atkreipiamas dėmesys į mokslinį Kubos indėlį kovojant su pandemija, kuris gali padėti sustabdyti koronaviruso plitimą...
Žmonės šiandien susiduria su nuolatine aplinkos ir klimato kaita, kuri ateinančioms kartoms sukels didžiules pasekmes. Tačiau įvairūs tarptautiniai susitarimai, pavyzdžiui, 2016 m. Paryžiaus susitarimas dėl visuotinio atšilimo, atspindi ne darbo žmonių, o kapitalizmo poreikius ir tikslus. ES ir jos vyriausybės inicijuoja savo vadinamosios žaliosios plėtros darbotvarkę kaip...
Netrukus po 1917 metų revoliucijos bolševikų vyriausybė priėmė daugybę įstatymų, kurie motinoms ir vaikams garantavo teises bei privilegijas. Tokių reformų nebuvo nei Carinėje Rusijoje nei tuometiniuose Vakaruose. 1918 metais priimtame Šeimos kodekse buvo paskelbta vyro ir žmonos lygybė santuokoje, skyrybose bei turto nuosavybėje. O...
Eidamas į Vingio parką per Geležinio vilko gatvę kertančią požeminę perėją, neseniai* pamačiau labai įdomų vaizdą – ant sienos nupiešta išbraukta ES vėliava, kuriai iš šonų užrašyti lozungai: „Laisvę Lietuvai nuo ES‘SSR. Mes už išstojimą iš ES. Mes už nepriklausomą Lietuvą.“ ir „Neteisėtai patekom į SSSR. Neteisėtai...
Kinijos Liaudies Respublikoje pradėta kampanija , minint Kinijos Komunistų partijos šimtmetį. Per šį laikotarpį nueitas kelias yra lygus daugeliui šimtmečių, ir jis ypač aiškiai atsiskleidžia itin atsilikusiame priešrevoliucinės Kinijos fone. Socialistinės Kinijos istorija yra TSRS ir Rusijos istorinės patirties projekcija. Tai judėjimas keliu, kuriuo pasitaiko laikinų nesėkmių...
2021 m. pradžioje Švedijos kairiųjų partijos jaunimo organizacija „Ung Vängster“ atnaujino savo politinę programa, pagal kurią Švedijoje turėtų būti kuriama komunistinė visuomenė. Jaunimo organizacijos pirmininkas Ava Rudberg SVT eteryje papasakojo, ką tai reiškia. „Ung Vänster“ nariai mano, kad ši savoka aiškiausiai apibūdina - grynai...
Prisiminkime 2010 metų Socialistinio Liaudies Fronto pareiškimą „Dėl kovo 11-osios 20 - mečio“. Ar kas nors iš esmės pasikeitė? Gal tik prisidėjo paaštrėję geopolitiniai prieštaravimai, skaitmeninė diktatūra bei atakos prieš šeimos instituciją ir tradicines vertybes. SP Infocentras ***