Apie auksinę kapitalizmo žuvelę

Socializmas – vienaip ar kitaip pamaitindavo alkaną žmogų žuvimi.

Kapitalizmas, kaip jį mums vaizdingai piešia oficiozinė propaganda, – turi duoti žmogui meškerę, kurios pagalba jis pats gaudys žuvį, o jeigu pasiseks – tai galės sužvejoti ir auksinę žuvelę, kuri jį stebuklingai praturtins.

Deja, realus kapitalizmas reiškia ką kitką: niekas neduoda meškerę dykai, o ją parduoda, suteikus šiam pirkiniui bankinį kreditą.

Be to nuo žmogaus nuslepiama, kad nei prieigos prie tvenkinio, kur yra žuvis, nei teisės ją žvejoti jis neturės, kadangi ir tvenkinys, ir žuvis jau senai priklauso tam kapitalistui, kuris jam meškerė ir pardavė.

Dabar alkanas meškeriotojas turi pirkti leidimą meškerioti žuvį bei pagal nustatytą kvotą susimokėti už pagautą laimikį.

Ir dar kas mėnesį mokėti procentus už paimtą tam pačiam kapitalistui priklausančiame banke kreditą.

Taigi, belieka klimpti į skolas ir sėdėti prie suskilusios geldos su meškere rankoje.

Socialistų partija