Kinijos valdžia aiškina religinėms grupėms socializmo teoriją ir praktiką

Row of Stone Buddha Statue in Ayutthaya Province, Thailand

Kinijos Liaudies Respublikos Valstybės Tarybos pirmininko pavaduotojas Wangas Yangas teigia, kad visos religijos Kinijoje turėtų būti orientuotos į nacionalinius Kinijos interesus ir išmokti integruotis į socialistinę visuomenę.

Wangas, kuris taip pat yra Kinijos komunistų partijos Centro komiteto politinio biuro nuolatinio komiteto narys, savo pareiškimą padarė susitikime su religinių grupių lyderiais.

Anot jo, religiniai susivienijimai Kinijoje turėtų įsisavinti Komunistų partijos programos dvasią, o savo ruožtu jiems turėtų būti suteikta aktyvi lyderystė integruojantis į socialistinę visuomenę.

Kinijos Ministro Pirmininko pavaduotojas išreiškė pritarimą teigiamam religinių grupių vaidmeniui visuomenėje, visų pirma – palaikant tautinę vienybę, socialinę harmoniją ir plėtrą.

„Reikia dėti daugiau pastangų tinkamai paaiškinti mūsų religinių santykių politiką, apmokyti daugiau religinių specialistų religinėse bendruomenėse“, – sakė Wangas ir pridūrė, kad visų lygių valdžia turi remti religines grupes ir gerbti bei ginti jų teises ir interesus.

Susitikimo metu taip pat kalbėjo Kinijos budistų asociacijos, visos Kinijos daoizmo asociacijos, Kinijos islamo asociacijos, katalikų patriotinės asociacijos, taip pat Kinijos protestantų bažnyčių patriotinio judėjimo komiteto atstovai.

SP Infocentras

(Pagal užsienio spaudą)