Kodėl reikalingas teorinis mąstymas?

Atsiranda vis daugiau žmonių, norinčių priešintis viešpataujančiai neteisybei: tiek karantininiam psichozui ir jo socialiniams padariniams, tiek vadinamosioms „Vakarų vertybėms“ ir antižmogiškai valdžios politikai apskritai. Masinį suaktyvėjimą ypač paskatino paskutinius pusantrų metų besitęsianti koronos „pandemija“. Ir tai yra sveikintina.

Vis dėlto, dauguma šių naujųjų kovotojų bei ieškotojų stokoja aiškesnio politinio išsilavinimo. Ir paprastai koncentruojasi ties viena kuria problema ar, daugių daugiausiai, ties keliomis (pvz. – skiepais, Landsbergiu, pabėgėliais, LGBT propaganda ar pan.). Tačiau nei šių problemų priežasčių, nei, juolab, jų visumos, nemato. O kartais net matyti nenori. Jie nuoširdžiai galvoja, kad protestai prieš vieną ar kitą blogybę „stebuklingai“ sukels tautą į kovą, kad viskas tuo laimingai baigsis… Deja – bet viskas nėra taip paprasta: norint nugalėti blogį, reikia suprasti jo priežastis. Suprasti visumą. O, norint suprasti priežastis ir visumą – reikalingas teorinis mąstymas. Reikalinga teorija, filosofija. Ir, atitinkamai šiuo atveju – tam tikras politinis, humanitarinis išsilavinimas.

Tad apie tai ir norėtųsi pakalbėti. Kodėl reikalingas teorinis mąstymas, norint realiai kovoti prieš Sistemą? Kas, pagaliau, yra toji „Sistema“? Ką reiškia „klasė savyje“ ir „klasė sau“? Štai dalis klausimų, į kuriuos stengiamasi atsakyti šiame video įraše.

Kristoferis Voiška