Prisiminkime 2010 metų Socialistinio Liaudies Fronto pareiškimą „Dėl kovo 11-osios 20 - mečio“. Ar kas nors iš esmės pasikeitė? Gal tik prisidėjo paaštrėję geopolitiniai prieštaravimai, skaitmeninė diktatūra bei atakos prieš šeimos instituciją ir tradicines vertybes. SP Infocentras ***
Nepaisant problemų, kurias sukelia COVID-19 protrūkis, Kinijoje pagrindinis socialinės psichologijos vektorius yra teigiamas ir optimistiškas, rodo specialiojo sociologinio tyrimo rezultatai, pranešė Kinijos naujienų agentūra„Xinhua“. KLR nacionalinio statistikos biuro atliktas tyrimas parodė, kad vis daugiau žmonių yra patenkinti šalies ekonomikos ir socialinės raidos suteiktais laimėjimais...

Dzūkija Dzūkijoje (Video)

1989 metų dokumentinis filmas apie „Dzūkijos“ kolūkį Alytaus rajone. https://youtu.be/NC1yOmvblwg
Prieš 5 metus, 2016 m. sausio 20 dieną mirė buvęs Lietuvos komunistų lyderis, LKP CK pirmasis sekretorius, paskutinis tikrasis komunistinės idėjos mohikanas, Kapsuko ir Sniečkaus tradicijos tiesėjas Mikolas Burokevičius. Dabartinėje buržuazinėje Lietuvoje apie ji sukurta aibė mitų, jis paskelbtas „kruvinu nusikaltėliu“ ir „tautos išdaviku“,...

TSRS atmintis

Įdomu. Peržiūrėjau pranešimą apie Levados sociologinius tyrimus, skirtus TSRS atminimui. Cituoju: „Masiškiausia dabartinių Rusijos gyventojų nuostata bus ryšys tarp tarybmečio ir socialinės valstybės sampratos, kurioje (dabarties požiūriu) nebuvo piliečių nelygybės ir atskirties, buvo socialinis teisingumas ir piliečių solidarumas, o pagrindinius piliečių poreikius tenkino valstybės...
Pirmi duomenys dėl Lietuvos gyventojų išsilavinimo lygio buvo gauti po 1923 metais atlikto gyventojų surašymo. Du trečdaliai gyventojų (neįskaitant Vilniaus bei Klaipėdos kraštų) buvo priskirti prie raštingų ir pusiau raštingų žmonių, o 32,6% lietuvių buvo laikomi neraštingi (raštingais buvo laikomi žmonės, kurie mokėjo skaityti ir rašyti, pusiau...

Tarybų Lietuva. Lazdynai (Video)

1972 metų dokumentinis filmas apie Vilniaus Lazdynų mikrorajono statybą. https://youtu.be/cb2X8zyKEUk

Raudona kalendoriaus diena

Lapkričio 7 diena yra įsimintina – tai 1917 m. Didžiosios spalio socialistinės revoliucijos diena. Ši revoliucija - vienas didžiausių XX amžiaus politinių įvykių, turėjęs įtakos tolesnei pasaulio istorijos eigai. Dabartinė jaunų žmonių karta beveik nieko nežino apie šią raudoną kalendoriaus dieną, arba žino apie tai iš mitologizuotų...
Pekine baigė darbą Kinijos Komunistų partijos centro Komiteto plenumas. Plenumas patvirtino šalies socialistinio modernizavimo planą iki 2035 metų. Pirmiausia bus siekiama plėsti ekonominį ir technologinį potencialą ir stiprinti bendrą nacionalinę galią; tai turėtų būti pasiekta per inovacinį proveržį. Iki nurodyto laiko...
Pasaulio sveikatos organizacijos statistika aiškiai rodo, kad dabartinės antrosios epidemijos bangos metu socialistinėse šalyse sergamumas ir mirtingumas nuo COVID-19 yra daug kartų mažesnis nei kapitalizmo šalyse. Rusijos Federacijos Komunistų partijos Centro komiteto pirmininko pavaduotojas V. V. Afoninas komentuoja situaciją. "Naujas COVID-19...