Vieno didžiausių prekybos tinklų vadovas apsiraudojo dėl kainų „Norfos“ vadovo Dainiaus Dundulio teigimu, už kompanijų „Norfos mažmena“ ir „Rivona“ sunaudotą elektrą jis sumokėjo 5 mln. Eurorublių. "Prieš 2 metus, "normaliais laikais" už abiejų įmonių sunaudotą elektros energiją sąskaita buvo 600 tūkst....
Pramonės apimtys Lietuvoje per pirmuosius 30 Tarybų valdžios metus išaugo 52 kartus *** Žinomas rusų istorikas A.V. Zolovas rašo: „Dabar Lietuvoje daug kalbama apie tai, kad ji buvo Tarybų Sąjungos okupuota ir siaubingai nukentėjo nuo šios okupacijos. Matyt,...
Praėjo 114 metų nuo socialistinio Čilės prezidento Salvadoro Aljendė gimimo dienos. 1908 metų birželio 26 dieną Valparaise gimęs Aljendė pagal gimimo teisę galėjo priklausyti tiems, kurie negyventu varge. Jo šeima priklausė Čilės aristokratams. Tačiau dar jaunystėje jis susipažino su Markso darbais ir užsikrėtė socializmo...
„Teisingumo Aušros“ pirmininko, Lietuvos opozicinio politiko ir politkalinio A. Paleckio laiškas iš kalėjimo bendražygiams *** Sveiki visi! Pareigūnai tiksliai nesako, bet atrodo, kad antradienį važiuosiu į Kauną, Technikos (ar Technikų) gatvę, kur ir būsiu kalinamas. Dėl lankymų irgi...
Rusijos Federacijos komunistų partijos deputatai, vadovaujami frakcijos lyderio G. A. Ziuganovo, pateikė Valstybės Dūmai įstatymo projektą, kuriame siūloma Rusijos vėliavą nustatyti kaip TSRS buvusią vėliavą. *** Frakcija siūlo nustatyti, kad vėliava būtų „raudona stačiakampė plokštė, kurios viršutiniame kampe pavaizduotas auksinis kūjis...
Kapitalistinės valstybės taip pat pasinaudojo pandemija kaip pretekstu apriboti visų rūšių politines žmonių teises ir laisves ir neleisti darbuotojams organizuotis/Capitalist states have also used the pandemic as an excuse to restrict all kinds of political rights and freedoms of the people and prevent workers from organizing.

Mažeikių naftos statyba

1980 m. Tarybų Lietuva Nr. 13 https://youtu.be/19TtbEDTeS4
Mildos Valušienės interviu Kazimierui Juraičiui https://youtu.be/YhXQIOgFCSk
Kazachstano Socialistinis judėjimas reikalauja: Nedelsiant nutraukti karo veiksmus prieš savo liaudį ir išvesti kariuomenę iš miestų! Nedelsiant atsistatydinti visus Nazarbajevo pareigūnus, įskaitant prezidentą Tokajevą! Paleisti visus politinius kalinius ir suimtuosius! Užtikrinti teisę kurti savo profesines...
Leonidas Iljičius Brežnevas gimė Rusijos imperijoje Kamenskoje kaime Jekaterinoslavskajos gubernijoje 1906 m. gruodžio 19 d. Leonidas įgijo išsilavinimą Kursko melioracijos koledže ir Dneprodzeržinsko metalurgijos institute. Prieš pradėdamas partinę karjerą, dirbo matininku, metalurgijos technikumo direktoriumi, metalurgijos gamyklos inžinieriumi. 1937 m. pradėjo...