Lietuvoje įsiplieskė naujas eilinis skandalas. Taip vadinamas Lietuvos gyventojų genocido ir tyrimo centras paskelbė, kad iškiliausi Tarybinės Lietuvos menininkai, TSRS liaudies artistai, aktorius D. Banionis ir dirigentas S. Sondeckis buvo „KGB agentai“.Ir nors pats „vyriausias KGB ekspertas“ A. Anušauskas suabejojo paskelbtų „faktų“ autentiškumu, ji tuoj pat pataisė kolegė, pagrindinio...
Gerbiami draugai-socialistai, visi Lietuvos žmonės !Susirinkę prie  šventinio stalo savo šeimose prisiminkime  svarbiausius 2017 metų įvykius. Tęsiasi sisteminė globalinio kapitalizmo krizė. Pasaulis krečiamas tarptautinio terorizmo ir lokalinių konfliktų giesmėmis. Varžomos socialinės darbo žmonių teisės, siaurinama demokratija ir žodžio laisvė, atsinaujino šaltasis karas. Kita vertus, 2017-ji buvo Didžiosios Spalio...

Pagerbti Keturi komunarai

Trečiadienį, gruodžio 27-ąją, būrys SLF(m) narių bei rėmėjų susirinko Kauno Aukštųjų Šančių karių kapinėse jose palaidotų Keturių komunarų - Lietuvos komunistų partijos (LKP) vadovų – K. Požėlos, J. Greifenbergerio, K. Giedrio ir R. Čarno – mirties 91-osioms metinėms paminėti. Kaip žinia, po 1926 m. gruodžio 17-ają įvykusio karinio perversmo...
Gruodžio 16 d., šeštadienį, Vilniuje įvyko SLF(m) Valdybos sukviestos aktyvistų grupės pasitarimas. SLF (m) aktyvo dalyviai suvažiavo iš skirtingų Lietuvos kampų bendrai aptarti einamuosius klausimus. Jų tarpe – bendra politinės padėties ir 2017-ųjų metų apžvalga; aptartos ir pastaruoju metu pačiame SLF įvykusios perturbacijos, jo marksistinio socialistinio branduolio...
Lapkričio 27-ą dieną vykusiame teismo posėdyje atsinaujino jau daugiau kaip metus Lenkijoje besitęsiantis teismo procesas, kuriuo siekiama uždrausti iki šiol įstatymų rėmuose veikusią Lenkijos Kompartiją. Ryšium su tuo buvo paskelbtas kreipimasis į tarptautinį komunistinį ir darbininkų judėjimą, kviečiantis išreikšti solidarumą su persekiojamais lenkų komunistais bei pasmerkti tokius...
Artėja atomazga politinėje teisminėje byloje, kuri tęsiasi jau gerą pusmetį. Aktyvus Lietuvos piliečiai Ž. Razminas, O. Titarenko bei G. Grabauskas VSD iniciatyva teisiami už tai, kad žodžiu ir raštu pasisakė prieš euro įvedimą Lietuvoje ir NATO karinių padalinių dislokavimą šalies teritorijoje. VSD įžvelgė jų platintuose lapeliuose bei rengiamuose akcijose...
Šeštadienį (lapkričio 4 d.) Vilniuje įvyko SLF (m) bei kitų bendraminčių marksistų inicijuota konferencija, skirta Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos 100-mečiui paminėti bei pagerbti: „Didžioji Spalio socialistinė revoliucija Rusijoje ir Lietuva“. Eilėje pasisakymų bei pranešimų aptarti opieji šią temą liečiantys teoriniai bei praktiniai klausimai.Jaunosios...
Laisvoje ir demokratinėje Lietuvoje žaibiškais tempais ir neregėtais mastais plinta „nauja sena“ praktika - visuotinas skundimas, pasmerkimas, atsiribojimas bei kvietimai nutraukti bendradarbiavimą ir uždrausti „nepatikrintos ir šmeižikiškos informacijos skleidimą visuomenėje“ bei „propagandinius išpuolius prieš Lietuvą“.  Tokių „išpuolių“ autoriai kalami prie „gėdos stulpo“ ir paskelbiami „naudingais Putino idiotais“. Kita...
Socialistinis Liaudies Frontas (m) 2017 metu lapkričio 4 dieną (šeštadienį) 12.00 val. rengia mokslinę-praktinę konferenciją „Didžioji Spalio socialistinė revoliucija Rusijoje ir Lietuva“. Renginys skirtas Didžiosios Rusijos revoliucijos 100-čio paminėjimui. Jis vyks Vilniuje adresu: Panerių g. 11 (Antras aukštas, 201 kab.).Konferencijoje numatoma nagrinėti šias temas:Pasaulinė Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos reikšmė.Didžioji...

Kvietimas vienytis

Rugpjūčio 21 d. Daukanto aikštėje Vilniuje prasidėjusią neterminuotą akciją dėl teisingumo Lietuvoje bandoma nutraukti. Rugsėjo 14 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracija, nederinusi savo ketinimų su akcijos organizatoriais, rugsėjo 25 d. įsakymu vienašališkai pabandė pakeisti su organizatoriais suderintas...