Socializmas – vienaip ar kitaip pamaitindavo alkaną žmogų žuvimi. Kapitalizmas, kaip jį mums vaizdingai piešia oficiozinė propaganda, - turi duoti žmogui meškerę, kurios pagalba jis pats gaudys žuvį, o jeigu pasiseks – tai galės sužvejoti ir auksinę žuvelę, kuri jį stebuklingai praturtins.
Štai bene aktualiausia, bet kažkodėl daugumos „antisistemininkų“ kone ignoruojama naujiena: iš Vilniaus centro nuspręsta pašalinti lietuvių literatūros klasiko Petro Cvirkos paminklą. „Aktualiausia“, nes už tokio – eilinio miesčionio požiūriu, atrodytų, antraeilio, o gal ir trečiaeilio, įvykio (atseit: „na, nuims paminklą – ir ką? koks man skirtumas?..“) slypi...
Žmonija įžengė į tokį istorijos etapą, kai tiesa yra tiesa net tada, kai paaiškėja jos netiesa. Tokiu principu iš žmonių yra atimama pati kalba, kuri yra tiesos pasireiškimo erdvė. Pagal šio etapo specifiškumą, sunku ignoruoti žiniasklaidos spaudimą, kur vis labiau ir labiau kalbama arogantišku...
1940 m. liepos 21 d. Kaune susirinko Lietuvos Liaudies Seimas ir priėmė keletą svarbių sprendimų. Lietuvos buržuazinis elitas nuo 1991 metų išliejo tonas melo ant Liaudies Seimo. Kodėl? Todėl, kad Liaudies Seimas priėmė sprendimus, panaikinusius kapitalistinės santvarkos pamatus ir su tuo susijusią privilegijuotą buržuazijos padėtį.
Principas Nr. 1. Mes visi TSRS žlugimą laikome asmenine tragedija. Mums TSRS žlugimas yra netektis. Šios netekties skausmas su metais nesilpsta. Net atvirkščiai, nes bėgant laikui vis labiau suprantame, kiek daug mes tada netekome. Sunaikintoji Tarybų Sąjunga gyvuoja mūsų širdyse. Ir...
Kinijoje tęsiasi šventiniai renginiai, skirti Komunistų partijos 100 – metų jubiliejui. 72 metus ji yra valdančioji šalies politinė jėga. Šia proga Kinijos valdžia surengė daugybę kultūrinių, politinių, švietėjiškų ir pramoginių renginių, įskaitant specialiai įsteigto liepos 1 d. ordino įteikimą iškiliems partijos nariams. Įvairios politinės organizacijos, žymūs politikai...
Į Lietuvą persikėlė kultūriniai karai. Tai nėra kažkokia lietuviška ypatybė ar pasaulinė naujovė. Ne, tai realiai atspindys to kas jau seniai vyksta JAV, o taip pat ir kitose Europos šalyse.Kuo tie kultūriniai karai pasižymi? Tuo, jog vyksta visų karas prieš visus. Dėl to kas norma ar nenorma.
Kuba neišdavė Če Gevaros idėjų ir liko ištikima tarptautinio solidarumo vertybėms bei „į žmones orientuotai medicinai“. Ji sukūrė penkias vakcinas COVID-19, rašoma tarptautinės žiniasklaidos organizacijos „Peoples Dispatch“ tinklalapyje. Leidinyje atkreipiamas dėmesys į mokslinį Kubos indėlį kovojant su pandemija, kuris gali padėti sustabdyti koronaviruso plitimą...
Žmonės šiandien susiduria su nuolatine aplinkos ir klimato kaita, kuri ateinančioms kartoms sukels didžiules pasekmes. Tačiau įvairūs tarptautiniai susitarimai, pavyzdžiui, 2016 m. Paryžiaus susitarimas dėl visuotinio atšilimo, atspindi ne darbo žmonių, o kapitalizmo poreikius ir tikslus. ES ir jos vyriausybės inicijuoja savo vadinamosios žaliosios plėtros darbotvarkę kaip...
Netrukus po 1917 metų revoliucijos bolševikų vyriausybė priėmė daugybę įstatymų, kurie motinoms ir vaikams garantavo teises bei privilegijas. Tokių reformų nebuvo nei Carinėje Rusijoje nei tuometiniuose Vakaruose. 1918 metais priimtame Šeimos kodekse buvo paskelbta vyro ir žmonos lygybė santuokoje, skyrybose bei turto nuosavybėje. O...