Rusijos Darbininkų Partijos narys pasakoja, kaip buvo naikinama TSRS,yra lietuviški subtitrai, ir daug idomių dokumentinių detalių iš to laikotarpio. Kas buvo tie nomenklatūriniai išdavikai Rusijoje? Kaip vyko pasipriešinimas?Šis filmas sukaupęs daug įdomybių daug idomybių ir faktinių žinių. https://youtu.be/dSuRQIbo6VU/dSuRQIbo6VU?cc_load_policy=1

Sėkminga nesėkmė

Konservatoriai dar 2003 metais pristatė visuomenei savo naują politinę programą „Sėkmės Lietuva“. Programoje buvo raginama ryžtis „lietuviškam tigro šuoliui“ ekonomikoje, keliami ambicingi tikslai: per 15 metų prilygti Europos Sąjungai, pasivyti ir aplenkti Estiją, Lenkiją ir Airiją....
Nauji 2019 metai Lietuvoje prasidėjo nesisteminės opozicijos suaktyvėjimu. Tam pretekstą davė stiprėjanti represinė valdžios politika bei vis ryškėjantis policinės valstybės kontūrai. Sausio 14 d. Vilniuje prie Seimo įvyko protesto mitingas „Už laisvę ir teisingumą“, kurio metų buvo pasisakoma prieš politines represijas ir reikalaujama paleisti iš kalėjimo Algirdą Paleckį. Akcija...
Gruodžio 27-ąją, grupė vilniečių – Visuomeninio judėjimo „Socialistų partija“ narių Kauno Aukštųjų Šančių karių kapinėse pagerbė jose palaidotų Keturių komunarų atmintį. Praėjo lygiai 92 metai nuo jų mirties dienos. Kaip žinia, po 1926 m. gruodį Lietuvoje įvykdyto karinio perversmo. Karine jėga nuvertus prezidentą...
1990-ųjų pabaigoje Lietuvos valdžia ėmė kaitinti padėtį, kalbėdama apie „ginkluotą pasipriešinimą“. Tuo metu TSRS byrėjo. Lietuva būtų išėjusi iš TSRS be kraujo, kaip Estija, Baltarusija, Ukraina. Bet mūsų vadai pasirinko konfrontacijos kelią. Šita valdžia ruošėsi kraujo praliejimui.***Boleslovas Bilotas, buvęs Sąjūdžio koordinatorius: „Buvau Sąjūdyje nuo pirmos sekundės. Sąjūdžio vadovybėje visi...