Vokietijos nacistinį režimą ir A. Hitlerį į valdžią atvedė JAV ir UK kapitalas, tiksliau sionistų Rotšildų ir Rokfelerių nepasotinamas godumas. Globalistų godumas pasauliui kainavo apie 100 mln žmonių gyvybių ir milžiniškus materialinius praradimus. Šiandien JAV-UK globalistai vėl į valdžią posttarybinėje erdvėje grąžino fašistinius režimus, vėl sukūrė buvusių...

Atminties piketas

Sausio 16 d. grupė neabejingų Lietuvos piliečių susirinko prie LR Seimo į nedidelį atminties piketą. Buvo prisiminti 2009 m. sausio 16 d. įvykiai, kai anuometinė konservatorių ir liberalų valdžia žiauriai išvaikė taikų Lietuvos žmonių socialinio protesto mitingą, neproporcingai panaudodama spec-priemones: ašarines dujas, gumines kulkas bei kitką.Buvo sužeisti 34 žmones, virš...
2018 m. sausio 10 d. buvo paminėtos 115-os Antamo Sniečkaus metinės. Grupė SLF (m) narių ir rėmėjų susirinko Antakalnio kapinėse Vilniuje į akciją „Du gvazdikai Antanui Sniečkui“. Kiekvienas jų padėjo po porą raudonų gvazdikų prie...
Lietuvoje įsiplieskė naujas eilinis skandalas. Taip vadinamas Lietuvos gyventojų genocido ir tyrimo centras paskelbė, kad iškiliausi Tarybinės Lietuvos menininkai, TSRS liaudies artistai, aktorius D. Banionis ir dirigentas S. Sondeckis buvo „KGB agentai“.Ir nors pats „vyriausias KGB ekspertas“ A. Anušauskas suabejojo paskelbtų „faktų“ autentiškumu, ji tuoj pat pataisė kolegė, pagrindinio...
Gerbiami draugai-socialistai, visi Lietuvos žmonės !Susirinkę prie  šventinio stalo savo šeimose prisiminkime  svarbiausius 2017 metų įvykius. Tęsiasi sisteminė globalinio kapitalizmo krizė. Pasaulis krečiamas tarptautinio terorizmo ir lokalinių konfliktų giesmėmis. Varžomos socialinės darbo žmonių teisės, siaurinama demokratija ir žodžio laisvė, atsinaujino šaltasis karas. Kita vertus, 2017-ji buvo Didžiosios Spalio...

Pagerbti Keturi komunarai

Trečiadienį, gruodžio 27-ąją, būrys SLF(m) narių bei rėmėjų susirinko Kauno Aukštųjų Šančių karių kapinėse jose palaidotų Keturių komunarų - Lietuvos komunistų partijos (LKP) vadovų – K. Požėlos, J. Greifenbergerio, K. Giedrio ir R. Čarno – mirties 91-osioms metinėms paminėti. Kaip žinia, po 1926 m. gruodžio 17-ają įvykusio karinio perversmo...
Gruodžio 16 d., šeštadienį, Vilniuje įvyko SLF(m) Valdybos sukviestos aktyvistų grupės pasitarimas. SLF (m) aktyvo dalyviai suvažiavo iš skirtingų Lietuvos kampų bendrai aptarti einamuosius klausimus. Jų tarpe – bendra politinės padėties ir 2017-ųjų metų apžvalga; aptartos ir pastaruoju metu pačiame SLF įvykusios perturbacijos, jo marksistinio socialistinio branduolio...
Lapkričio 27-ą dieną vykusiame teismo posėdyje atsinaujino jau daugiau kaip metus Lenkijoje besitęsiantis teismo procesas, kuriuo siekiama uždrausti iki šiol įstatymų rėmuose veikusią Lenkijos Kompartiją. Ryšium su tuo buvo paskelbtas kreipimasis į tarptautinį komunistinį ir darbininkų judėjimą, kviečiantis išreikšti solidarumą su persekiojamais lenkų komunistais bei pasmerkti tokius...
Artėja atomazga politinėje teisminėje byloje, kuri tęsiasi jau gerą pusmetį. Aktyvus Lietuvos piliečiai Ž. Razminas, O. Titarenko bei G. Grabauskas VSD iniciatyva teisiami už tai, kad žodžiu ir raštu pasisakė prieš euro įvedimą Lietuvoje ir NATO karinių padalinių dislokavimą šalies teritorijoje. VSD įžvelgė jų platintuose lapeliuose bei rengiamuose akcijose...
Šeštadienį (lapkričio 4 d.) Vilniuje įvyko SLF (m) bei kitų bendraminčių marksistų inicijuota konferencija, skirta Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos 100-mečiui paminėti bei pagerbti: „Didžioji Spalio socialistinė revoliucija Rusijoje ir Lietuva“. Eilėje pasisakymų bei pranešimų aptarti opieji šią temą liečiantys teoriniai bei praktiniai klausimai.Jaunosios...