Koronaviruso epidemija atskleidžia paaštrėjusias problemas ir mūsų šalių sveikatos sistemų neatitikimus, jų pajėgumų bet kokiu atveju nepakanka patenkinti žmonių poreikius, juo labiau, kad šiandien koronavirusas plinta./The coronavirus epidemic reveals the heightened problems and the inadequacies of the health systems in our countries that are in any case insufficient to...
ES klausimu daug galvoju pastaruoju metu. Ir iš esmės galiu pasakyti, kad tikrovė dar sudėtingesnė, nei atrodytų iš dvejų schemų: a) ES gerai, nes užkerta kelią fašizmui (užtikrina buržuazinę demokratiją ir t. t.), galima siekti socializmo Europos mastu ir t. t.;b) ES blogai, reikia kuo greičiau, kad "sprogtų" iš...
Prancūzijoje vyksta didžiausias nacionalinis streikas nuo 1995 metų. Atšaukta dešimtys geležinkelio ir metropoliteno traukinių, lėktuvų skrydžių, dauguma mokyklų vėl buvo uždarytos arba teikė tik dienos priežiūros paslaugas. Dėl toliau blokuojamų keturių iš aštuonių šalies naftos perdirbimo gamyklų kyla nerimas dėl galimo degalų trūkumo. Prancūzijos geležinkelių operatorė SNCF pranešė, kad...
Europos Sąjunga (The European Union) - tai unikalus reiškinys, kuris jungia savyje tarptautinės organizacijos ir daugiatautės valstybės požymius, bet kartu nėra nei vienas, nei kitas derinys. ES taip pat nėra tarptautinės viešosios teisės subjektas (pavyzdžiui, nėra STO narė), ...
Spalio 1 d. sukako 70 metų Kinijos Liaudies Respublikai. Lietuvos socialistai sveikina Kinijos vadovus, valdančiąją Kinijos komunistų partiją ir visą Kinijos liaudį su šiuo šlovingu jubiliejumi.Per 70 savo egzistavimo metų KLR pasiekė įspūdingų pergalių ekonomikoje ir kulrūroje bei naujų technologijų srityje ir tapo viena galingiausia pasaulio valstybe. Kinijos...
Veikiant elektroninių vizų režimui, per mėnesį Kaliningrado srityje apsilankė dešimt tūkstančių užsieniečių. Eksperimento su elektroninėmis vizomis sėkmė viršijo tai, ko buvo tikėtasi, ir ši aplinkybė nedžiugina kaimyninės Lietuvos, iš kurios į Kaliningrado sritį keliauja daugiausia svečių. Masiškas Lietuvos gyventojų apsilankymas šioje srityje kelia baimę jos vadovams: žmonės turi galimybę...
2019 m. sausio 13 d. Berlyne įvyko masinė įvairių marksistinių kairiųjų partijų ir grupių demonstracija. Demonstrantai protestavo prieš atgimstantį fašizmą, kapitalistinį išnaudojimą, imperializmą ir karą. Tai pat buvo paminėti iškilus Vokietijos komunistinio ir socialistinio judėjimo veikėjai Karlas Linknechtas ir Roza Luksemburg, kuriuiosprieš 100...

Kaimynų kerštas Lietuvai

Latvija, Estija ir Suomija susitarė sukurti bendrą dujų rinką be Lietuvos. Šios šalys planuoja statyti "Balticconnector" dujotiekį iš Suomijos į Estiją ir gauti skandinaviškas dujas kaip priedą prie rusiškų dujų. Latvijos ir Estijos susitarimas galutinai sugriauna Lietuvos viltis, kad kaimynai pirks jos SGD terminalo produkciją, dėka ko jis gaus...
Tęsiame ciklą analitinių straipsnių apie sąjūdžio ir visų kitų spalvotų revoliucijų, kurias visame pasaulyje vykdo Vakarų kolonizatoriai ir kurių tikslas yra vienas – plėšikauti kolonijose ir šio tarptautinio organizuoto nusikalstamumo prisiplėšto turto pagrindu manipuliuoti masine sąmone, neva, kapitalizmas, „laisvos“ rinkos ekonomika ir liberali demokratija yra ekonominės sėkmės ir socialinio...
Press Jazz TV rubrikoje „Aktualus skambutis“ su profesoriumi, advokatu Stanislovu Tomu aptariami tolesni Lietuvos atstovų išvedžiojimai, kuriais nerangiai bandoma išsukti nusikaltėlius (iki šių metų rugsėjo 15 d. prezidentui V. Adamkui ir būvusiam VSD vadovui A. Pociui privalo būti pateikti kaltinimai dėl JAV slapto kalėjimo Lietuvoje)...