Graikijos Komunistų partijos Centro komiteto spaudos tarnybos pranešimas dėl ginkluoto Azerbaidžano ir Armėnijos konflikto

Dvi tautos, 70 metų gyvenusios taikiai Tarybų Sąjungos sudėtyje bei kurdamos naujos neišnaudotojiškos visuomenės pamatus, šiandien vėl atsidūrė ant didelio karo slenksčio.

Žaizda, atsivėrusi dviejų tautų santykiuose po TSRS žlugimo, pastaraisiais dešimtmečiais dar labiau „deformavosi“, ką įrodo konfliktai Kalnų Karabacho regione dėl dviejų šalių buržuazijos interesų. Į ši konfliktą kišasi ir išorės jėgos, pirmiausia Turkija, kuri ir karine prasme stovi Azerbaidžano interesu pusėje. Savo interesus čia puoselėja taip pat JAV, ES ir Rusija.

Gaunama informacija ir galimi vertinimai rodo, kad karines operacijas tarp Azerbaidžano ir Armėnijos siejamos su tarpimperialistinių konfrontacijų „grandinė“ Sirijoje, Libijoje, Kaukaze, Centrinėje Azijoje ir Balkanuose, Viduržemio jūros rytuose, kur galingos monopolijos ir imperialistiniai blokai turi įvairių tikslų.

Kapitalistinės krizės pasekmės, socialinių aklaviečių augimas kapitalistinėse visuomenėse sukelia protesto jausmų bangas, kurias bandoma nukreipti į bevaisį ir pavojingą nacionalizmo kanalą ir įtraukti tautas į abipusiškas skerdines, kad tik nenusilptu buržuazijos galios.

Armėnijos ir Azerbaidžano tautos, kurios krauju moka už vienų ar kitų – bet jiems visada svetimų – kapitalistinių interesų realizavimą, turi mokytis iš savo istorijos, atverti frontą tiek prieš užsienio imperialistines intervencijas, tiek prieš buržuazinių klasių interesus. Jie turi pastatyti savo „sieną“ prieš imperialistinius karus, nustatyti kovos su kapitalistine sistema, kuri sukelia krizes, karus ir pabėgėlius, strategiją.

2020 09 29

GKP Centro komiteto SPAUDOS BIURAS

https://www.kke.gr/