Putinas ir bolševikai

Putinas vėl apkaltino bolševikus dėl TSRS žlugimo. Koncerte, skirtame 7-osioms Krymo susijungimo su Rusija metinėms, Vladimiras Putinas teigė, kad Rusija yra pasirengusi gyventi draugiškai ir bendradarbiaudama su savo kaimynais, tačiau ji neleis panaudoti savo pačios „dosnių dovanų“ savo nenaudai.

Rusijos Prezidentas sakė, kad „praėjusio amžiaus 20-aisiais bolševikai, dėl kažkokių iki šiol neaiškių priežasčių formavę Tarybų Sąjungą, reikšmingas teritorijas ir geopolitines erdves dėl neaiškių prižasčių perdavė kažkokioms pseudovalstybėms, o paskui, patys sueižėje, sugriovė savo partiją iš vidaus ir sužlugdydami Tarybų Sąjungą paskatino Rusiją prarasti milžiniškas teritorijas „.

Kiek ankščiau Žmogaus teisių tarybos posėdyje Rusijos prezidentas itin neigiamai ir įžeidžiančiai kalbėjo apie V. Leniną, apkaltino jį sugriovus Rusijos imperija ir padedant atominė bomba po ateities Rusijos pastatu.

Ponas Putinas jau ne pirmą kartą iškraipo faktus, norėdamas diskredituoti tarybinę valdžią bei TSRS įkūrėjus. Tuo pačiu jis demonstruoja, švelniai tariant, stebinantį buvusio TSKP nario, KGB karininko (nors ir buvusio) ir Leningrado universiteto absolvento nekompetenciją.

Vladimiras Putinas ir jo bendražygiai kaltę dėl šalies griūties bando perkelti nuo skaudančios galvos ant sveikos, kai teigia, kad dėl šalies žlugimo kalta Tarybų Sąjungos federalinė valstybės struktūra ir jei nebūtu sąjunginių respublikų, tada nebūtu ir separatistų bei nacionalistų, o TSRS būtu išgelbėta. Tačiau „vieninga ir nedaloma“ Rusija – Rusijos imperija nebuvo nei federalinė, nei „totalitarinė-komunistinė“, bet tai nesutrukdė po 1917 m. vasario visuose Rusijos pakraščiuose atsirasti separatistiniams judėjimams ir paskelbti nepriklausomybė nuo Rusijos. Tikrasis Rusijos imperijos žlugimas prasidėjo ne po Spalio, o po Vasario revoliucijos ir komunistai – bolševikai čia nieko dėti.

Istorijoje buvo nemažai nepriklausomybinių atsiskyrimų niekaip nesusietu nei su bolševikais, nei su socializmu:Norvegijos nuo Švedijos, Airijos nuo Didžiosios Britanijos, Islandijos nuo Danijos, Bangladešo nuo Pakistano. Pasaulyje ir dabar apstu įvairiausių separatistinių judėjimų.

Imperine Rusija sugriovė anuometiniai „demokratai ir liberalai“. O bolševikai, atvirkščiai, „surinko“ byrančią Rusiją ir sukūrė Tarybų Sąjungą. Jeigu p. Putinas bolševikais laiko Gorbačiovą, Jelciną ir Brazauską – tada jo logiką galima suprasti. Deja, vargu ar tokia logika jis vadovaujasi. Tikrieji bolševikai buvo Leninas ir Dzeržinskis, Kapsukas, Požela ir Sniečkus, Tai buvo prometejiškos dvasios žmones, kurie kovojo ir sukūrė naujo istorinio tipo valstybę.

„Reikšmingų teritorijų“ perdavimo priežastys yra gerai žinomos. Pirmą kartą istorijoje TSRS buvo sukurta kaip laisva tautų ir tautybių sąjunga, kurios darbo žmonės bendromis pastangomis nusimetė kapitalistų ir dvarininkų jungą ir ėmė kurti savo ateitį. Tuo pačiu metu TSRS buvo suformuota sujungiant jau veikiančias tarybines respublikas į vieną valstybę. Savo ruožtu šios respublikos atsirado ir susikūrė iširusios Rusijos imperijos teritorijoje. Jų teritorijos buvo nustatytos pagal vyraujančią titulinės tautybės gyvenamąją vietą.

Kitų tautų ir tautybių teisės šiose teritorijose, žinoma, nebuvo ribojamos ar pažeistos. Pirmą kartą istorijoje daugelis sukurtos laisvosios sąjungos tautų gavo savo valstybingumą ir galimybę laisvai vystytis. Ši nacionalinė politika leido sukurti ilgalaikį įvairių tautybių darbo žmonių aljansą, kurį vienijo vienas bendras socializmo kūrimo tikslas. Sąjunga atlaikė sunkiausią išbandymą, kuris kada nors gali ištikti valstybę ir žmones – tai didžiausio žmonijos istorijoje karo išbandymas.

Tačiau kai šalies vystymosi procese dėl daugelio priežasčių įsivyravo buržuazinės tendencijos, respublikose besikuriančiai nomenklatūrinei elitinei grupei reikėjo valdžios tam, kad privatizuoti jos valdomai visaliaudinei nuosavybei, tada vien tik socialistinė valstybė jai tapo kliūtimi šiame versle. Žlugus daugiatautei valstybei, naujoji buržuazija sugebėjo atskirti dirbančius žmones, pasėti nacionalinį priešiškumą ir tuo būdu atitraukti juos nuo kovos su kapitalu.

Laikui bėgant visa tai paskatino didesnį buvusių tarybinių respublikų darbo žmonių išnaudojimą. Tarybų Sąjungą sunaikino ne bolševikai, o Putino širdžiai brangūs kapitalistai ir dabartiniai oligarchai, kurių daugelis priklauso dabartinio Kremliaus aplinkai.

SP Infocentras