Žingsnis link vienijimosi

Human Hand.

Pagaliau padarytas rimtas žingsnis link dalies nesisteminės opozicijos vienijimosi. Kol kas mažosios alternatyvios žiniasklaidos lygyje. Vyko jos atstovu susirinkimas, kuriame nuspręsta, susivienijus leidiniams „Laisvas Laikraštis“, „Ekspertiniu“, „Būkime vieningi“ ir „Ldiena.lt“, kurti savaitės aktualijų apžvalginę video laidą „Sekmadienį septintą“.

Informacijoje dėl tokio sprendimo skelbiama, kad „šiandieninis televizijos ir interneto turinys yra perpildytas Sorošo bei užsienio korporacijų brukama informacija, kuri dažnai yra amorali ir prieštarauja mūsų LR konstitucijai, vertybėms, papročiams ir kultūrai“.

Kaip galima suprati iš bendros apžvalginės laidos pavadinimo, ji pasirodys kiekvieną sekmadienį septintą valandą vakaro. Laida bus talpinama svetainėse „laisvaslaikrastis.lt“,“ ekspertai.eu“, „bukimevieningi.lt“ ir „Ldiena.lt“ bei „Youtube“ kanale.

Gaila, kad už nesisteminės opozicijos vienijimosi borto liko Lietuvos kairieji ir jiems atstovaujantis blogeriai bei Interneto svetainės. Be aiškios socialistinės alternatyvos dabartinei Lietuvos santvarkai, bei ryžtingo atsisakymo nuo rusofobijos, antisovietizmo ir antikomunizmo visa nesisteminės opozicijos veikla pakimba ore, sukasi vis naujų iliuzijų rate ir galų gale išvirsta į kovą „su vėjo malūnais“.

Deja, gal patiems kairiesiems reikėtu pradžiai susivienyti.

SP Infocentras