Marksistinės politikos pradžiamokslis

1. Nėra adekvataus pasaulio ir visuomenės pažinimo be mokslinės metodologijos.

2. Nėra mokslinės metodologijos be marksizmo, tai yra pirmiausia be dialektinio materializmo arba materialistinės dialektikos.

3.Nėra materialistinės dialektikos ar/ir dialektinio materializmo be politinės ekonomijos ir vystymosi teorijos.

4. Nėra politinės ekonomijos be pridėtinės vertės teorijos ir vystymosi teorijos be socialinių prieštaravimų dialektikos.

5. Nėra pridėtinės vertės teorijos ir socialinės dialektikos be kapitalizmo žlugimo ir socializmo/komunizmo idėjos.

6.Nėra socializmo/komunizmo idėjos be klasių ir įvairių socialinių grupių kovos bei praktikos.

7. Nėra klasių ir socialinių grupių kovos bei praktikos be politinės veiklos.

8. Nėra politinės veiklos be politinės organizacijos.

9. Nėra politinės organizacijos be politinių lyderių ir aktyvistų.

10. Nėra politinių lyderių ir aktyvistų be atitinkamų jų asmenybinių charakteristikų bei adekvataus pasaulio ir visuomenės tendencijų suvokimo.

11 Nėra asmenybių ir adekvataus suvokimo be tinkamo išsiauklėjimo ir išsilavinimo.

12. Nėra išsiauklėjimo ir išsilavinimo be pasaulio ir visuomenės įtakos.

13. Nėra pasaulio ir visuomenės įtakos be žmogaus ir jo žinių apie būtį ir egzistencija.

14. Nėra žinių be mokslo.

15. Nėra mokslo be mokslinės metodologijos ir teorijos.

Toliau žiūrėk 1 punktą ir visus kitus.

Be šių punktų įsisavinimo politikai nuves visuomenę ir civilizaciją prie egzistencinės prarajos krašto su savo neišprusimu, sankcijomis bei represijomis.

Michailas Bugakovas