Kodėl Lietuvos visuomenės santvarka – nusikalstama? (Kriminalinio kapitalizmo klausimu)

Oficialioji propaganda vadina Lietuvą „Baltijos tigru“ ir „gerovės valstybe“, o jos raidą per paskutinius 30 metų – „sėkmės istorija“. Bet tikrovė – akivaizdžiai kita: realiai šiai dienai turime iš pagrindų kriminalizuotą visuomenę, valdomą atitinkamai kriminalinio (tai yra, iš kriminalo kilusio, vagystėmis pralobusio) elito. Dar daugiau: turime visuomenę, kuri lyg narkomanas nuo narkotikų yra priklausoma nuo ES fondų paramos, kuri – visiškai nesavarankiška ir neįgali.

Visa tai – ne atsitiktinumas, bet nuosekli, dėsninga dar tarybiniais laikais prasidėjusių, per perestroiką ir 90-ųjų „prichvatizacijas“ įsibėgėjusių procesų pasekmės. Tai – kriminalinio kapitalizmo, kaip tiek Lietuvai, tiek kitoms buvusioms tarybinėms, socialistinio bloko šalims specifinės santvarkos rezultatai.

Nepažinus ir kaip reikiant nesupratus šios tikrovės – mūsų gyvenamos visuomenės tikrovės, jokia adekvati, tikslinga visuomeninė-politinė veikla – neįmanoma iš principo. Todėl pirmiausia tą tikrovę ir išsiaiškinkime.

Kas yra kapitalizmas, kur ir kaip jis išsivystė? Kokie yra mūsiškio, potarybinio kriminalinio kapitalizmo ypatumai? Ir kodėl ši mūsų šiuolaikinė visuomenė – iš esmės parazitinė ir negyvybinga?

Apie visa tai – šioje „Tiesos keliu“ laidoje.