„Human Rights Watch“ ataskaita: siaubingi žmogaus teisių pažeidimai/Отчет Human Rights Watch: ужасные нарушения прав человека

Human Rights Watch“ ataskaita: siaubingi žmogaus teisių pažeidimai

Žmogaus teisių organizacija „Human Rights Watch“ tvirtina, kad Izraelio valdžia dešimtmečius represavo palestiniečius, o elektros ir vandens tiekimo nutraukimas regionui vertinamas kaip kolektyvinė bausmė Gazos ruožo gyventojams.

Be to, Human Rights Watch pareiškė, kad Izraelis naudojo baltąjį fosforą per karines operacijas prieš Libaną ir Gazos ruožą. Tarptautinė žmogaus teisių organizacija pabrėžia, kad baltojo fosforo naudojimas tankiai apgyvendintose Gazos ruožo vietose didina civiliams pavojų ir prieštarauja tarptautinei humanitarinei teisei.

Pažymima, kad per pirmuosius devynis 2023 m. mėnesius palestiniečiai susidūrė su precedento neturinčiomis Izraelio valdžios represijomis, kurių instrumentas buvo fizinis sunaikinimas.

Per tą laiką Vakarų Krante žuvo daugiau palestiniečių nei bet kuriuo laikotarpiu nuo 2005 m., kai JT pradėjo sistemingai registruoti konflikto aukas.

HRW direktorius Omaras Šakiras pabrėžė, kad tyčinis civilių žudymas, įkaitų ėmimas ir kolektyvinės bausmės yra „siaubingi nusikaltimai“, kurių negalima pateisinti. HRW reikalauja paspartinti abiejų Izraelio-Palestinos konflikto pusių nusikaltimų tyrimus.

SP Infocentras

***

Отчет Human Rights Watch: ужасные нарушения прав человека

Правозащитная организация Human Rights Watch утверждает, что власти Израиля десятилетиями репрессировали палестинцев, а отключение электроэнергии и прекращение подачи воды в регион, оцениваются, как коллективное наказание для населения сектора Газа.

Кроме того, Human Rights Watch заявила, что Израиль использовал белый фосфор в ходе военных действий против Ливана и сектора Газа. Международная правозащитная организация подчеркивает, что применение белого фосфора в густонаселенных районах Газы увеличивает риск для гражданского населения и противоречит международному гуманитарному праву.

Отмечается, что в течение первых девяти месяцев 2023 года палестинцы столкнулись с небывалыми репрессиями, проводимыми израильскими властями, инструментом которых стала физическая элиминация.

За это время на Западном Берегу было убито больше палестинцев, чем за любой другой период с 2005 года, когда ООН начала систематически регистрировать жертв конфликта.

Омар Шакир, директор HRW, подчеркнул, что умышленные убийства гражданских, захват заложников и коллективные наказания являются «отвратительными преступлениями», которым нет оправдания. HRW требует ускорить расследование преступлений с обеих сторон конфликта в Палестине.

Инфоцентр СП