Dėl 2020 m. Seimo rinkimų

Visuomeninio Judėjimo „Socialistų partija“ PAREIŠKIMAS

Spalio 11 d. 2020-ųjų Seimo rinkimai. Prasidėjo išankstinis balsavimas. Kaip ir kiekvieni eiliniai rinkimai, taip ir šie reiškia skirtingų Lietuvos visuomenės sluoksnių ir grupuočių politinę kovą dėl valdžios, kurios atžvilgiu mums, Lietuvos Socialistų Partijai (SP), reikia aiškiai ir konkrečiai apibrėžti savo poziciją.

Susidariusi situacija – tai yra nuo pat 2016 m. prasidėjusio LŽVS vyriausybės gyvavimo vykstančios „žaliųjų valstiečių“ ir konservatorių tarpusavio kovos lemiamasis etapas, kuris spręs – ar nuo 2020-ųjų Lietuvoje toliau šeimininkaus LŽVS, ar politinį valdymą vis dėlto perims TS LKD, kad ir ne pati savarankiškai (šiam tikslui pasiekti konservatorių elektoratas yra per mažas), bet būdama platesnės prolandsbergiškų jėgų koalicijos („Laisvės partijos“, LSDP ir t. t.) priešakyje. Ir nors LŽVS priklauso politinė valdžia, instituciniame lygmenyje (tiek LRT, tiek valstybės tarnyboje) neabejotinai dominuoja TS LKD.

Šiuo požiūriu tegalime šnekėti apie kovą tarp dvejų blogybių: vienos, LŽVS, po savotiškai „liaudine“, „patriotine“ iškaba ginančios lietuviškųjų žemvaldžių bei apskritai labiau nacionalinio kapitalo interesus, ir kitos, TS LKD, po „konservatorišku“ glaistu nešančios pilną neoliberalistinės ekonominės politikos ir vaivorykštinių „vertybių“ paketą. Ir čia negali būti nei menkiausios abejonės, kad mažesnė iš dvejų blogybių yra LŽVS.

Tarp vadinamųjų nesisteminių jėgų – pradedant Naglio Puteikio „Centro partija“, baigiant vadinamuoju „Susitelkimu“ ir Vytauto Radžvilo „Nacionaliniu susivienijimu“ – po iš pirmo žvilgsnio aštria visuomenės „viršūnių“, žodžiu, Lietuvos kriminalinės buržuazijos, kritika, glūdi iš pagrindų ne šiaip dešinioji nacionalistinė, bet tiesiog zoologiškai antitarybinė ir rusofobinė ideologija, su kuria nei socialistams, nei šiaip blaiviems patriotams negali būti pakeliui.

Tuo tarpu pati SP – nesudarydama nei savarankiškos politinės jėgos, nei jokio rinkiminio bloko – 2020-ųjų Seimo rinkimuose nedalyvauja, bet – nepaisant to – laikosi savo politines bei idėjines nuostatas atitinkamos pozicijos, savo draugams – SP nariams, rėmėjams ir šiaip bendraminčiams – rekomenduodama:

a) apskritai nebalsuoti – tiek daugiamandatėse, tiek vienmandatėse apygardose išbraukiant visus kandidatus;

b) balsuoti už LŽVS, ar už kitą konservatoriams ir jų pakalikams (LSDP, „Laisvės partijai“, „Liberalų sąjūdžiui“) alternatyvų kandidatą, turintį didžiausią šansą laimėti konkrečioje daugiamandatėje apygardoje;

c) balsuoti už SP idėjinėms nuostatoms artimiausią nesisteminės partijos ar sąrašo kandidatą konkrečioje vienmandatėje apygardoje, jei pastarasis aiškiai išsiskiria iš bendrojo rusofobinio ir antitarybinio konteksto.

Šios rekomendacijos – iš esmės taktinės ir todėl lanksčios; bet kategoriškas, bekompromisinis momentas yra būtent toks: visais būdais užkirsti kelią TS LKD (ir prolandsbergiškų jėgų) pergalei 2020-ųjų Seimo rinkimuose.

SP valdyba