Danijos komunistai paskelbė apie susijungimą

Dvi Danijos komunistų partijos – Danijos komunistų partija (DKP) ir Danijos Komunistų partija Danijoje (KPiD) – paskelbė apie savo susijungimą po 30 metų išsiskyrimo. Dviejų komunistų partijų susivienijimas įvyks rugsėjo 3 d.

„Remiantis kolektyvine dalyvavimo darbo judėjime ir klasių kovoje patirtimi, abi partijos vėl suvienys savo jėgas ir patirtį, nes Danijai reikia stiprios komunistinės partijos, kuri galėtų atlikti lemiamą vaidmenį darbo judėjime ir klasių kovoje“, – teigiama vienos danų Komunistų partijos pranešime.

SP Infocentras