TSRS atmintis

Įdomu. Peržiūrėjau pranešimą apie Levados sociologinius tyrimus, skirtus TSRS atminimui.

Cituoju: „Masiškiausia dabartinių Rusijos gyventojų nuostata bus ryšys tarp tarybmečio ir socialinės valstybės sampratos, kurioje (dabarties požiūriu) nebuvo piliečių nelygybės ir atskirties, buvo socialinis teisingumas ir piliečių solidarumas, o pagrindinius piliečių poreikius tenkino valstybės (nemokamo) teikimo sistema sveikatos priežiūros, švietimo, užimtumo ir būsto problemos srityje“.

Įdomu ir tai, kad klausimas: „Kas, jūsų manymu, yra būdinga tam istoriniam keliui, kuriuo mūsų šalis judėjo valdant Tarybų valsžiai?“- dauguma respondentų atsakė: „Valstybė rūpinasi paprastais žmonėmis“, o šio požiūrio šalininkų skaičius per pastaruosius 20 metų išaugo nuo 37% iki 59%.

Kitaip tariant, nepaisant dabartinės valdžios ir asmeniškai V. V. Putino žodinės retorikos, akivaizdu, kad dabartinė valstybė nėra suvokiama kaip socialinė, dabartinės Rusijos įvaizdis aiškiai kontrastuoja su Tarybų Sąjunga, ir šio kontrasto dinamika auga.

Drįstu prognozuoti, kad 2024 m. rinkimuose Putiną gali lengvai nugalėti kandidatas, kuris savo tikslu tiesiogiai skelbs tarybinio valstybingumo atkūrimą.

Jei, žinoma, rinkėjai juo patikies.

Vladimir Volvač