Naujametiniai sveikinimai Socialistų partijai

Visuomeninis judėjimas «Socialistų partija» gavo Naujametinius sveikinimus iš daugelio kairiųjų tarptautinių organizacijų bei giminingų užsienio partijų.

Savo sveikinimus atsiuntė Tarptautinio revoliucinio jaunimo susivienijimas (FDJ), Tarptautinė profsąjungų federacija (FSM), Europinė Komunistinė Iniciatyva (CWPF), Kroatijos Socialistinė darbo partija, Argentinos išvadavimo partija, Laoso Liaudies Demokratinė partija, Ispanijos, Italijos, Vokietijos, Graikijos, Danijos komunistai, Rusijos, Baltarusijos ir kitų kraštų partijos, organizacijos, judėjimai bei pavieni asmenis.

SP Infocentras

Vokietijos Komunistų partija

Su naujais 2021 metais! Happy new year 2021! С новом 2021 годом!

Ir krizės bei pandemijos laikais — už taiką, darbą, solidarumą.

Sėkmingos kovos Naujais 2021 metais!

Even in times of crisis and pandemic – for peace, work, solidarity.

We wish all of you a militant 2021!

И во времена кризиса и пандемии – за мир, труд, солидарность.

Желаем всем успешной борьбы в Новом 2021 году!