Su Naujais 2021 metais!

Gerbiami draugai! Gerbiami Lietuvos žmonės!

Susirinkę prie naujametinio stalo prisiminkime praeinančius metus. Nelengvi ir sudėtingi jie buvo. Nemažai žmonių dėl koronoviruso epidemijos prarado savo artimuosius, sunkiai sirgo patys.

Deja, pandemija pagilino globalinę kapitalistinės sistemos krizę, išryškino jos prigimtines ydas žmonių saugos, medicinos, švietimo, ekonomikos bei socialinėje sferose. Varžomos darbo žmonių teisės, siaurinama demokratija ir žodžio laisvė, didėja geopolitinė įtampa, atsinaujino šaltasis karas, po karantino priedanga stiprinama skaitmeninė žmonių kontrolė.

Po Seimo rinkimų mūsų šalyje pradėjo veikti nauja dešiniųjų valdžia. Naujos vyriausybės programa ir jos „vaivorykštinė“ ideologija orientuota į ekonominį liberalizmą bei antitarybinės ir rusofobinės politikos intensyvinimą. Visa tai gali dar daugiai pagilinti mūsų visuomenės krizę bei socialinę atskirti.

Taigi, ir ateinantis 2021 metai gali būti nelengvi, apsunkinti paprasto žmogaus padėtį. Nepaisant visko, mes, Lietuvos socialistai – marksistai niekada nesitaikstysime su išnaudojimu, ksenofobija, melu ir neteisingumu! Mes ir toliau kartu su bendraminčiais kovosime už sveiką visuomenę, už tiesą ir šviesą!

Linkime pasveikti sergantiems, sveikatos ir stiprybės visiems. Geresnių ir sėkmingesnių 2021-jų!

SP Valdyba