Keturi komunarai

Prieš 94 metus buvo sušaudyti keturi komunarai.

Po 1926 m. gruodį Lietuvoje įvykdyto karinio perversmo Smetonos režimas pradėjo vykdyti masines represijas, buvo suimta daugybė kairiosios opozicijos aktyvistų, ypač Lietuvos Komunistų partijos (LKP) narių, komjaunuolių, profsąjungų aktyvistų.

Buvo suimti ir LKP lyderiai – Karolis Požela, Kazys Giedrys, Juozas Greifenbergeris ir Rapolas Čarnas. Jiems buvo pateikti absurdiški ir sufabrikuoti kaltinimai perversmo rengimu. Visi keturi komunarai nuteisti mirties bausme, 1926 m. gruodžio 27-ają, anksti ryte apie 4 valandą jie buvo sušaudyti Kaune, prie VI forto.

Kasmet Lietuvos kairieji iš įvairių mūsų šalies vietovių tradiciškai pagerbdavo žuvusius kovotojus prie jų kapų Šančių kapinėse Kaune. Deja, šiais metais dėl karantino sąlygų tokios galimybės nebuvo. Bet mes visada atsiminsime keturių komunarų vardus ir kovą.

Savo paskutinę gyvenimo akimirką jie pasitiko tvirtai ir drąsiai.

K. Giedrio priešmirtinis laiškas draugams.

Brangūs draugai!

Šiandien tariu Jums, brangūs draugai, paskutinį žodį: aš kovos kelią už tiesą ir vargšų reikalus užbaigiau, – mane karo lauko teismas, įvykęs 1926.XII.24, nuteisė sušaudyti, ir šiandien tai įvyks, bet mirsiu pilnas vilties, kad toji kova nenustos, kol nebus laimėta.

Man gailėtis nėra ko, o vien tik, kad labai nedaug tenudirbau, kad buvo valandų, kurias nemokėjau užpildyti veikimu. Todėl mano palinkėjimas tėra vienas: neturėkite veltui praleistų valandų, kovokite ir laimėkite!

Aš žengiu po šautuvu drąsiai ir tvirtai. Būkite ir jūs, draugai, tvirti ir drąsūs!

K. Giedrys

1926.XII.26

SP Infocentras