Tarptautinis marksistinių partijų forumas

Liepos 28 d. Pekine Kinijos Komunistų partijos Сentro Komiteto iniciatyva surengtas Tarptautinis marksistinių partijų forumas. Jo darbe mišriu formatu dalyvavo daugiau nei 300 atstovų iš daugiau nei 100 marksistinių, kairiųjų politinių partijų ir politinių organizacijų iš daugiau nei 70 pasaulio šalių.

Forumo tema – „Prisitaikymas prie nacionalinių realijų ir modernėjantis marksizmas XXI amžiuje“.

Kinijos Liaudies Respublikos prezidentas, Kinijos Komunistų partijos (KKP) Centro Komiteto generalinis sekretorius Xi Jinpingas savo sveikinimo kalboje Pasaulio forumui pareiškė, kad XXI amžiaus marksizmas atveria naujas sferas, demonstruoja naujas galimybes ir spinduliuoja nauja jėga.

Jis pažymėjo, kad Kinijos Komunistų partija „sujungia pagrindinius marksizmo principus su konkrečiomis Kinijos realijomis ir nuolat skatina marksizmo kinizaciją“.
KKP, tęsė Xi Jinpingas, pabrėžia, kad „pagrindiniai marksizmo principai derinami su puikia Kinijos tradicine kultūra ir šalis nuolat žengia į priekį, kuriant socializmą su kiniška specifika“.

Per šimtmetį precedento neturintys pokyčiai pasaulyje, pabrėžė Xi Jinpingas, paspartino jo evoliuciją, o žmonija „vėl stovi istorijos kryžkelėje“. Kinijos Komunistų partija, pabrėžė jis, yra pasirengusi stiprinti ryšius ir dialogą su marksistinėmis politinėmis partijomis iš viso pasaulio, remdamasi jų pačių nacionalinėmis sąlygomis, „kad žengtų koja kojon su laiku, nuolat turtintų ir plėtotų marksizmą bei dirbtant kartu padėtu kurti bendrą žmonijos likimą“.

SP Infocentras