Su gegužės 1-ąją, su darbo žmonių švente!

Sveikiname visus su Tarptautine darbo žmonių solidarumo švente, su gegužės 1-ąją!

Neramiais laikais ir nešventinėmis nuotaikomis tenka pasitikti šią viso pasaulio darbo žmonių šventinę dieną. Šiandien visoje Europoje ilginamas pensijinis amžius, apkarpomos dirbančiųjų algos bei įvairios socialinės išmokos, pasiutusiai auga kainos, didėja nedarbas, įvedamos sankcijos ir kontrsankcijos, įvedami nauji mokesčiai, toliau liberalizuojami darbo santykiai. Tokio pobūdžio reiškiniai atspindi bendrą pasaulyje įsivyravusią tendenciją – kapitalistinės globalizacijos bei liberalios demokratijos visuomenės degradavimą.

Šiame kontekste ir Lietuvos politinio elito per 30 metus vykdomą politinė strategija sukelia didžiulią socialinę nelygybę, neteisingumą, žmonių susvetimėjimą, neviltį, emigraciją bei pronacistinių nuotaikių augimą. Nemokšiška ir avantiūristinė liberalkonservatorių užsienio politika atnešė Lietuvai ne tik ženklius ekonominius nuostolius, bet ir atvedė šalį prie rimto karinio konflikto slenksčio.

Ką reikia daryti, kad padėtis pasikeistų?

Pagrindinis strateginis tikslas yra grąžinti darbo žmonėms tai, kas jiems priklauso – gamybos priemones: įmones, žemes, bankus. Tada nebeliks pagrindo kapitalo išnaudojimui. Tada gamybos priemonės priklausys ne mažumai, ne ponams, o daugumai, darbo žmonėms. Tada dirbantieji per savo atstovus valdys įmones, o valstybė planingai tvarkys ūkį, siekdama gerovės visiems, o ne tik ponams.

Mūsų globalizuotame pasaulyje visą tai galima pasiekti tik pakeitus užsienio politikos kursą, atkuriant normalius ir abipusiai naudingus santykius sų mūsų istoriniais kaimynais, atstatant prarastą mūsų valstybės suverenitetą bei siekiant taikos ir teisingumo tarptautinėse santykiuose.

Savo teises Lietuvos darbo žmonės gali apginti tik susitelkę į kovingas profsąjungas ir bendrą politinį judėjimą dėl dirbančiosios daugumos visuomenės interesų gynimo.

Su darbo žmonių solidarumo ir kovos švente!

SP Infocentras