Socialistinis Kinijos modernizavimas

Pekine baigė darbą Kinijos Komunistų partijos centro Komiteto plenumas. Plenumas patvirtino šalies socialistinio modernizavimo planą iki 2035 metų.

Pirmiausia bus siekiama plėsti ekonominį ir technologinį potencialą ir stiprinti bendrą nacionalinę galią; tai turėtų būti pasiekta per inovacinį proveržį.

Iki nurodyto laiko taip pat būtina užbaigti šalies industrializaciją, informatizaciją, urbanizaciją ir žemės ūkio sektoriaus modernizavimą. Didelis dėmesys bus skiriamas išsivysčiusios teisinės valstybės formavimui.

Vienas iš pagrindinių uždavinių yra švietimo ir kultūros plėtra, taip pat Kinijos „minkštosios galios“ skatinimas tarptautinėje arenoje.

Išlieka aktuali aplinkos problemų visuma, kurios sprendimas svarstomas laikantis principo stiprinti Kinijos pozicijas pasaulinėje konkurencijoje. Išsivysčiusių šalių lygį Kinijos BVP vienam gyventojui pasieks iki 2035 m.


Plenumo nutarimai taipogi konkrečiai numato būtinybę užtikrinti šalies gynybinius pajėgumus ir modernizuoti kariuomenę bei laivyną.

SP Infocentras