Istorinės tiesos problemos 3. 1.: Tarpukario Lietuva – aukso amžius tautai ar jos išnaudotojams?

Vienas pagrindinių oficiozinės istoriografijos mitų – pasakojimas apie tarpukarį, kaip tariamą Lietuvos „aukso amžių“.

Tęsdamas istorinės tiesos problemų nagrinėjamą, K. Voiška kelia klausimą: jei tarpukaris ir buvo aukso amžiumi – ar jis tokiu tikrai buvo pačiai lietuvių tautai ar, vis dėlto, tik jos išnaudotojams?

Norint į jį atsakyti, nepakanka ideologinių schemų: reikalingi faktai. Šiuo požiūriu, keliami trys aspektai: ekonominis, politinis ir kultūrinis. Ir pradėti, anot Voiškos, čia reikia nuo socialinių-ekonominių realijų, žodžiu, nuo to, ką Karlas Marksas vadindavo visuomenės „baze“.

Būtent šiam klausimui – tarpukario Lietuvos socialinės-ekonominės tikrovės apžvalgai – ir skiriamas šis „Kibirkšties TV“ siužetas.

P. Cvirkos „Žemės maitintojos“ ekranizacija:

I. Dalis: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1… II.https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1…