Siautėjanti beprotybė

Beprotybės virusas užaugintas ir paleistas žmonių galvose. Apkrėstieji virusu siautėja ir bando apkrėsti pirmiausia visus silpnuosius. “Mes norime, kad tu sirgtum kartu su mumis”. “Mes norime, kad tu būtum toks pats ligonis kaip ir mes, kad galėtume pateisinti savo ligą.”

Turintys stiprų imunitetą neapkrečiami. Jeigu tu neapkrėstas, turi viešumoje neišsiduoti. Pirmiausia jie bandys tave apkrėsti, o jei nepavyks, teks tave pašalinti arba atstumti iš bandos dėl to, kad nesutinki sirgti.

Būti sveikam tapo nenormalu. Kai kurie net vaidina sergančius, kad tiesiog išliktų. Kaip vaikai, jie palaiko termometrą prie radiatoriaus arba įkiša į karštą arbatą, kol pasiekia reikiamą temperatūrą ir išsipaišo raudonus taškiukus ant odos. Bandoje saugiau.

Labai nedaug kas iš sveikų išdrįsta pasakyti: “Žmonės, jūs sergat”. “Jūs tiesiog ligoniai ir jums reikia rimto gydytojo”.

Tam reikia drąsos. Tam reikia valios. Tam reikia stiprybės. Tiesiog pasakyti sergančiam, kad jis serga. Tiesiog pasakyti elementarius, objektyvius faktus.

Aš renkuosi nesirgti. Ir nevaidinti, kad sergu. Nenoriu pasiduoti beprotybei. Nenoriu skleisti beprotybės viruso. Tai yra beprotybė.

Banda savarankiškai nemąsto. Bandą valdo ganytojas.

Eglė Lekstutienė