Šeimų maršo kryžkelė

2021 m. gegužės 15 d. įvyko ‘“Dydisis šeimos ginimo maršas“, kuriame dalyvavo ir Lietuvos socialistai. Nuo ankstyvo ryto iš daugelio šalies vietovių pajudėjo valstybinėmis vėliavomis, tautiniais simboliais bei maršo atributika pasipuošė automobiliai. Vėliau jie susijungė į viena įspūdingą koloną nusidriekusią per 100 kilometrų.

Maršo kulminacija vyko Vilniaus Vingio parke, kur buvo surengtas jo dalyvių mitingas. Visame marše, anot jo organizatorių, dalyvavo virš 50000 dalyvių. Mitinge, policijos paskaičiavimais, apie 10000 žmonių. Bet kurio atveju vaizdas priminė prieš 32 metus toje pačioje vietoje vykusį didžiausią Sąjūdžio mitingą. Į tai atkreipė dėmesį ir kai kurie mitingo oratoriai, bandydami įžvelgti tame kažkokį pranašišką ženklą.

Nors maršo organizatoriai gana kokybiškai atliko milžinišką darbą praktiškai organizuojant visą maršo renginį, bet baigiamoji jo dalis, ypač pasirenkant mitingo kalbėtojus, neatrodė taip kruopščiai parengta. Kai kurios kalbos buvo nuobodokos ir pernelyg užsitęsusios. Bendrame fone savo šmaikštumu ir oratoriniais gebėjimais išsiskyrė mitingą vedęs buvęs komikas A. Orlauskas bei kryptinga ir ryžtinga prof. E Vaitkaus kalba.

Siurprizu tapo prezidento A. Nausėdos, kuris anot renginio vedėjo, „šiandien apsisprendė stoti į žmonių puse“, video-kreipimasis į mitingo dalyvius. Aplodismentais ir palaikymo šūkiais buvo sutiktas pastarojo teiginys dėl būtinybes griežtai laikytis Konstitucijoje suformuluoto šeimos apibrėžimo svarstant vienalyčių poru partnerystes klausimą. Bet visa prezidento kalba susirinkusiųjų buvo sutikta gana šaltai.

Audringai buvo palaikomi tik radikaliausi kalbėtojų pasisakymai bei pasiūlymai, pavyzdžiui vieno kalbėjusio ūkininko iš Žemaitijos paraginimas prezidentui nuo pirmadienio paleisti Seimą ir Vyriausybę. Mitingo dalyviai taip pat buvo paraginti atvykti prie Seimo, kai parlamente bus svarstomas partnerystės įstatymas.

Visi oratoriai pasisakė prieš LGBT mažumos invaziją į švietimo sistemą bei homoseksualinių santykių propagandą, prieš politikų nesiskaitimą su žmonių nuomonę, prieš Stambulo konvenciją, prieš naują genderizmą, įvairias vaivorykštines grėsmes bei kitką. Vienu žodžiu, prieš „ką?“ kovoja mitinguotajai lyg ir buvo aišku, bet už „ką?“ – taip ir liko be atsako. Teigti, kad „mes už tradicinę šeimą ir Konstituciją“, – nepakanka. Nes šeima yra įtakojama bei atakuojama esamos visuomenės sistemos, buržuazinė gi Konstitucija – tai ne atsakymas, o problema.

Nemaloniai nuteikė svečio iš Vokietijos, dešiniosios partijos „Alternatyva Vokietijai“, europarlamentaro B. Zimnioko (kurį tarp kitko mūsų konservatoriai vadina „Putino draugu“) kreipimasis į mitingo dalyvius. Apart teisingo tradicinių vertybių situacijos Europoje apibūdinimo bei įsitvirtinusios europinio politinio elito gretose mados ‘“sunormalinti nenormalumą“ pasmerkimo, jis pažėrė ir dozė antisocialistinės retorikos bei pademonstravo visišką reikalo esmės neišmanymą.

Deja, ir kitų oratorių kalbose nebuvo kokių nors gilesnių pamąstymu apie dabartines Lietuvos santvarkos pagrindus bei priežastis, kalbėta daugiausia apie pasekmes tradiciniai šeimai ir tuo pačių tautai. Toks socialinės problematikos susiaurinimas parodo tam tikrą kryžkelę, kurią priėjo maršo organizatoriai ir ideologai. Ar jie ir vėl užmins ant Sąjūdžio „greblio“ ir nueis įprastines oportunistines politikos klystkeliu, ar vis dėlto sugebės suvokti ir spręsti problemą radikaliai, t. y. iš esmės? Ar maršas taps etapu į tikrą socialinį praregėjimą, ar viskas vėl bus užglaistyta „nepriklausomybės ir europinio pasirinkimo“ gelžbetoniu? Ar neišvirs visa tai į eilinę naujos politinės jėgos rinkiminę kompaniją su jos visada užmirštamais po rinkimų pažadais?

Kaip teigiamą mitingo dalyką galima pažymėti tai, kad nors atskiri oratoriai ir nevengė savo kalbose įgrisusių antitarybinių štampų, bet šį kartą atvirų rusofobiškų išsišokimų buvo ženkliai mažiau. Be to mitinguotojų tarpe nesimatė nei vienos ES ir NATO vėliavos. Išvis tokio masto protesto akcijos naujausioje Lietuvos istorijoje dar nebuvo.

Valdžia ne juokais išsigando. Net LRT žurnalistas, pažymėdamas, kad susirinkusieji nemaloniais žodžiais išvadino jo atstovaujama televizija, buvo priverstas pateikti gana objektyvų reportažą iš sostinės Vingio parko.

Maršo reikalavimus Prezidentui, Seimui, Vyriausybei bei parlamentinėms politinėms partijoms galima paskaityti čia.

SP Infocentras

Socialistų partija

smart
smart
smart