Prieš 30 metų mūsų valstybė buvo turtinga ir be skolų

Tai, ką aš kalbu, yra mano asmeninė nuomonė, kuri susidarė iš įvykių mano gyvenime.
Tuo ką sakau, esu giliai įsitikinęs.


Taigi, prieš 30 metų, Mūsų, visų Lietuvos piliečių Valstybė, buvo turtinga ir be skolų.
Turėjo daug fabrikų, gamyklų ir įmonių, viskas priklausė Mūsų Valstybei ir Mums
visiems.
Po to, įsisiautėjo, v. landsbergio gerai organizuotas, nusikalstamas susivienijimas, kurį
parėmė globalistai.

Taip prasidėjo Mūsų valstybės nusavinimas nuo Mūsų visų. Tai, kas priklausė Mums
visiems, Lietuvos piliečiams, tapo gudrių aferistų nuosavybe.


v. landsbergio susitarimas su globalistais turėjo būti toks: landsbergis su savo gauja
įsipareigoja, uoliai vykdyti globalistų nurodymus ir prichvatizuoja visą Lietuvą.
Būtent tai ir prasidėjo, viskas buvo nuvaldyta taip, kad vos ne veltui, o kai kuriais atvejais,
dar ir su magaryčiom, buvo prichvatizuota. Kaip pavyzdį prisiminkite „Mažeikių Naftą“ o
tokių atvejų, mano giliu įsitikinimu, buvo daug.


Taigi, taip buvo užgrobtas visas Lietuvos turtas, kuris buvo Mūsų socialinis garantas.
Tai, kas turėjo nešti pelną Mūsų Valstybei ir Mums visiems, buvo įžūliai nusavinta ir
pavogta.


Esu giliai įsitikinęs, kad visos strateginės įmonės, prekyba, energetika, geležinkeliai ir t. t.
turėjo likti Valstybinės ar bent iš dalies Valstybinės, nemažiau kaip 60% Valstybės akcijų.
Tai yra Valstybės stabilumo ir socialinio saugumo garantas.


Teisė, negali būti verslas, todėl advokatūra, antstoliai taip pat turėtų būti Valstybiniai, o ne
verslo šaka, su nežmoniškais įkainiais ir žmonių gyvenimo naikinimo elementais.

Skaitytojo nuomonė
Vilmantas Povilaitis
www.vilmantinas.lt