Pasirodė Algirdo Paleckio knyga

Pagaliau pasirodė ilgai laukta Algirdo Paleckio knyga „Antrankiai minčiai”.

Pats autorius savo knyga pristato skaitytojams taip:„Dar kalėjime pradėtą rašyti knyga suteiks jums ne tik naujos informacijos. Ji duos jums ir praktinę, įspėjamąją naudą. Nes šiandien į kamerą gali būti įmestas bet kas. Netikite? Tada tuo labiau kviečiu pavartyti knygos puslapius. Juk sakoma: kas įspėtas – tas apginkluotas.

Užrakintas kameroje-vienutėje, ėmiau beveik viską fiksuoti dienoraštyje. Beveik, nes toje vienutėje apytikriai kas savaitę pareigūnai atlikdavo kratas. O jei mane išvesdavo į vadinamąsias apklausas arba valandai kvėptelt gryno oro, kai kam galėjo kilti pagunda dienoraštį nukopijuoti. Tad kai ką paslėpiau tarp eilučių.

Be kalinio dienoraščio, knygoje dar rasite vadinamosios „šnipinėjimo“ bylos peripetijas. Matysite, kaip yra lengva sukurpti politines bylas. Taip pat susipažinsite su mano gyvenimo filosofija, susirašinėjimu iš kameros laiškais su artimaisiais. Knygos gale – išslaptinti bylos dokumentai bei politologų straipsniai bylos tema.

Knyga „Antrankiai minčiai“ nėra komercinis projektas. Parduodu ją turėdamas du tikslus. Pirmasis ir pagrindinis – kad kuo daugiau žmonių sužinotų, kokių ydų dar turi mūsų šalies teisėsauga, ir kokios tos ydos yra pavojingos kiekvienam iš mūsų. Antrasis tikslas – surinkti lėšas, kad galėčiau atsiskaityti su mano advokatais. Mat jų paslaugų dar reikės, kadangi bylos nagrinėjimas dar tęsis įvairių instancijų teismuose. O jei liks pinigų, tai skirsiu juos portalui ekspertai.eu, kuris vienas ir nedaugelio atvirai rašo ir rodo (savo Pressjazz televizijoje) demokratijos sopulius mūsų valstybėje“.

Knygą galima užsisakyti paštu pagal internetinį adresą:

https://kazimierasjuraitis.lt/produktas/antrankiai-minciai/

Tuo tarpu virš 2000 parašų surinktų po peticija „Už teisę žinoti, kuo gi nusikalto Algirdas Paleckis“ perduoti Lietuvos Seimui.

Liepos 27 d Šiauliose vyks lemiamas A. Paleckio „šnipinėjimo“ bylos tesminis posedis, kuriame galimai bus paskelbtas nuosprendis. Priminsime, kad prokurorė V. Vidugirienė pareikalavo jam skirti 9 metus kalėjimo.

SP Infocentras