Pasipriešinimo naujienos/Новости сопротивления

Darbo žmonių streikai ir protestai Prancūzijoje, Irane, JAV, Argentinoje, Italijoje, Australijoje ir Meksikoje, Rusijoje bei kiti svarbūs įvykiai.

***

Забастовка и протесты трудящихся во Франции, Иране, США, Аргентине, Италии, Австралии и Мексике, России, а также другие важные события.