Pagaliau…

Pagaliau iš trečio karto pavyko susivienyti nesisteminei Lietuvos opozicijai. 2021 m. rugpjūčio 28 d. Šiaulių r. vykusioje sueigoje 20 visuomeninių organizacijų bei pavienių visuomenininkų ir žurnalistų nutarė veikti bendrai.

Organizacijų sąrašas atrodo taip:

 • “Šeimų maršas”,
 • ”Press Jazz TV”,
 • ”Ekspertai.eu”,
 • ”Bukimevieningi.lt”,
 • “Mūsų -TV”,
 • ”Pasipriešinimo okupacijai centras”,
 • Judėjimas „Aušra“,
 • Judėjimas „Žemaičių pasipriešinimas“,
 • Judėjimas „Grupinis ieškinys”, Asociacija „Lietuvos visuomenės taryba“,
 • „Kreditų unijų asociacija“,
 • „Susitelkimas“,
 • ”Lietuvos liaudies partija”,
 • Asociacija „Lietuva yra čia“,
 • „Gintaro pokalbiai“,
 • ”Cerebrinio paralyžiaus asociacija”,
 • Radijo stotis “Spindulys”,
 • „Biblijos aiškinimo“ bendrija”,
 • “Lietuvos sveikuolių sąjunga”,
 • “Smulkaus ir vidutinio verslo asociacija”,
 • “Lietuvos koordinatoriai”

Sutarta ir dėl 4 vienijančių vertybių:

-Žmogaus prigimtinių ir pilietinių teisių viršenybės.

-Prigimtinės šeimos sąvokos, kuri gali būti kildinama tik iš laisva valia sudarytos vyro ir moters sąjungos.

-Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir joje įtvirtintų nuostatų visiškos viršenybės Lietuvos erdvėje.

-Abipusiai našių ir draugiškų santykių su kaimyninėmis šalimis.

Sudarytas ir bendras vadovaujantis organas – „Susitelkimo branduolys“, į kuri kiekviena organizacija gali deleguoti iki 2 savo atstovų. Susitelkimas, kaip skelbiama, atviras ir kitų organizacijų bei asmenų prisijungimui.

Žinoma, ideologine prasme šis dorinis atrodo gana margas, vaizdžiai tariant – „nuo Paleckio iki Vaišvilos“. Bet šiame politinio proceso etape jis yra reikalingas. Ir tai -reikšmingas žingsnis politiniame mūsų šalies gyvenime. Apie tai jau senai kalbėjo ir socialistai.

Kitas klausymas, kaip realiai pavyks bendradarbiauti ir veikti? Tai parodys konkrečių klausimų sprendimas. Viena tokių – –dėl “100 tūkstančių“ referendumo įgyvendinimo – numatytas Susitelkimo darbotvarkėje.

SP Infocentras