Mindaugui Stakvilevičiui – 90

Lietuvos socialistinio judėjimo veteranui, žinomam visuomenininkui ir pedagogui-mokslininkui Mindaugui Stakvilevičiui sukanka 90 metų.

Jubiliatas gimė 1931 metų liepos 24 dieną Alytaus apskrities Simno valsčiaus Stebulių kaime (dabar – Lazdijų rajonas), ūkininko šeimoje. Jis baigė Pagėgių Donelaičio gimnaziją, po to Maskvos universiteto Fizikos fakultetą ir ištisus dešimtmečius dėstė beveik visus fizikos ir matematikos kursus Šiaulių universitete. Mindaugas Stakvilevičius yra fizinių mokslų daktaras, docentas. Jis buvo vienas studentų mylimiausiu pedagogu.

Lemtingais Lietuvai metais M. Stakvilevičius aktyviai dalyvavo politinėje veikloje likdamas ištikimas savo kairiesiems humanistiniams įsitikinimams. Jis buvo TSRS liaudies deputatas, Sąjūdžio aktyvistas, LKP Šiaulių miesto pirmasis sekretorius, Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos, skelbusios 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Nepriklausomybę, deputatas, Lietuvos Seimo narys. Ketverius metus vadovavo Seimo Žmogaus teisių, pilietybės ir tautybių reikalų komitetui.

1994 metais būdamas Seimo nariu M. Stakvilevičius dalyvavo Lietuvos socialistų partijos steigiamajame suvažiavime, sukūrė parlamentinė socialistų palaikymo grupė, o vėliau buvo išrinktas LSP pirmininku. Dar vėliau jis tapo Socialistinio Liaudies Fronto tarybos nariu.

M. Stakvilevičius nuoširdus, šiltas, humaniškas, principingas ir kūrybingas žmogus, su kurio malonų ir gera bendrauti. Jis mėgsta poezija, pats yra parašęs nemažai eilėraščių bei publicistinių ir mokslinių straipsnių.

Visuomeninio judėjimo „Socialistų partija“ nariai, visi Lietuvos kairiųjų įsitikinimu žmones sveikina Mindaugą Stakvilevičių su garbingu jubiliejumi, linki sveikatos bei stiprybės.

Socialistų partija