Marksizmo studijos Kinijoje

Kinijos valdžia rimtą dėmesį skiria marksizmo teorijos studijoms šalies švietimo sistemoje. Valdančioji Kinijos Komunistų partiją siekia kūrybiško marksizmo išplėtojimo atsižvelgiant į XXI amžiaus iššūkius.

 Marksizmas Kinijoje – tai ideologinis ir mokslinis šalies vystymosi pagrindas. Kinai kalba apie „socializmą su kinietišką specifiką“ ir apie „nacionalinius marksizmo ypatumus“ savo šalyje. 
Laikraštis Global Times skelbia, kad marksizmo studijos 6-iose Kinijos universitetuose yra pripažintos prioritetinėmis ir aukščiausio lygio dėstomomis filosofinėmis disciplinomis. Tai Pekino, Zhongshano, Sindsiango ir kiti universitetai. Pekino universitetas, kuris įsteigė savo marksizmo mokyklą 1992 metais, teigia, kad ši mokykla – tai svarus partinės-politinės veiklos kokybės rodiklis visoje šalyje.
Kinijos Komunistų partijos dokumentuose akcentuojama, kad tik marksizmas lieka dominuojančia filosofine bei visuomenine-moksline teorija, kurią būtina ir toliau modernizuoti, populiarinti ir adaptuoti prie naujausių laikų realijų. 

Kartu akademinę kinietišką marksizmo studijų sistemą būtina derinti su užsienio inovacijomis žinių, metodų bei socialinių teorijų sferoje.

Pagal užsienio spaudą
SLF infocentras