Marksistinės partijos Lietuvoje klausimas

Su daugeliu žmonių bediskutuojant apie kairės/marksistinės partijos nebuvimą Lietuvoje viskas atsiremia į žmonių trūkumą. Kadrai, be abejo, yra labai svarbu, tačiau istoriškai žiūrint daugelis sėkmingų komunistinių judėjimų pradėjo nuo mažos grupės žmonių.

1. Kinijos komunistų partija šiuo metu yra didžiausias politinis judėjimas pasaulyje (88,8 mln narių 2016 metais). Tačiau kai partija 1921 m. liepą Šanchajuje buvo steigiama tai tame procese dalyvavo tik… 13 žmonių. Tarp jų buvo Mao ir keli Kominterno atstovai. Per 28 metus partija turėjo sunkias kovas tiek su vietos reakcija tiek su užsienio interventais (Japonija), tačiau viską atlaikė ir laimėjo.

2. Rusijos socialdemokratų darbininkų partija. 1898 metais ją įkūrė 9 žmonės Minske. Gam greit dalis jų aktyvo buvo suimti už „antivalstybinę veiklą“. Tačiau jau 1900 metais ši partija pradėjo leisti laikraštį „Iskrą“. Partijos aktyvas praėjo įkalinimus, katorgas, emigracijas, tačiau jau 1917 metų gale (praėjus 19 metų nuo įkūrimo) sugebėjo paimti valdžią.

3. Kubos revoliucionieriai. 1956 metų gruodį Fidelis išsilaipino Kuboje su 82 žmonėmis. Po pirmųjų mūšių jų liko tik 12. Tačiau per du metus sugebėjo pritraukti žmones, laimėti mūšius ir paimti valdžią. Po to atlaikyti intervencijų bandymus, ekonomines blokadas bei bandymus nužudyti Fidelį. O jų buvo daugiau nei 600..

Kaip matome sėkmingam startui nebūtinos masės, Jos atsiranda su laiku, jeigu veikla yra prasminga ir teisinga. Jeigu dirbama nuosekliai ir atkakliai. Dabar sąlygos yra net lengvesnės. Nereikia dirbti su neraštingais ar pusiau neraštingais žmonėmis. Daug pažangesnės ryšio priemonės. Represijos galimos, bet jos nėra tokios kokios buvo XX amžiaus viduryje. Na, bent jau vadinamo „auksinio milijardo“ šalyse.

Kad pamatytumėt kokiomis sunkiomis sąlygomis veikė Vietnamo komunistai rekomenduoju paskaityti wiki (anglų kalba) – https://en.wikipedia.org/wiki/ Paprastai tariant partija buvo periodiškai išskerdžiama tiek Prancūzijos kolonizatorių (1930 metais), tiek ir Japonijos interventų (1940 metais). O kur dar 30 metų trukusi nacionalinio išsivadavimo kova. Ir laimėjo. Laimejo Vietnamo valstiečiai 1976 metais, laimėjo Kinijos valstiečiai 1949 ir buvusios Rusijos imperijos daugiatautis valstietis paverstas kareiviu 1917 metais. O visur pradžią davė saujelė inteligentų.

Taip sakant avangardas, kuris niekad nebūna masinis.

Tad klausimas atviras, ar per Lietuvą negali atsirasti koks 10 žmonių kurie sugebėtų susitarti, kartu mokytis ir dirbti? Kad ir po nedaug, bet palengva judėti į priekį?

Marius Jonaitis