Liaudies maištas Vokietijoje

Vokietijoje vyksta rimta krizė ir liaudies maištas. Ūkininkų bei kitų darbuotojų streikai vis dar tęsiasi. Visoje šalyje vyksta masiniai mitingai. O sausio 14 d. demonstracija Berlyne, surengta kairiųjų politinių jėgų Rozos Luxemburg ir Karlo Libknechto 105-osioms nužudymo metinėms paminėti, kurioje dalyvavo apie 5 tūkst. žmonių pasibaigė demonstrantų susirėmimais su policija..

Vokietijos žiniasklaida praneša apie sulaikytus ir sužeistus demonstrantus, kai kurių būklė sunki. Mažiausiai nei 20 policijos pareigūnų sužeista, du iš jų sunkiai. Kai kurie šaltiniai taip pat praneša apie vieną mirtį.

Demonstrantai nešė vėliavas su socialistiniais ir palestiniečių simboliais. Taip pat minioje buvo matomos raudonos vėliavos ir plakatai su užrašais, remiančiais komunistų lyderius, ypač: „Liuksemburg, Liebknechtas, Leninas. Niekas nėra pamirštas! Kelkis ir priešinkis! Akcijos dalyviai padėjo raudonus gvazdikus prie Socialistų memorialo centrinėse Friedrichsfeldo kapinėse Berlyne.

Susirėmimai su policija prasidėjo po to, kai demonstrantai pradėjo skandoti šūkį „Laisvė Palestinai!“, kuris yra uždraustas Vokietijoje. Demonstrantai taip pat palaikė Jemeną ir reikalavo nutraukti ginklų tiekimą Ukrainai.

Socialinė ir ekonominė įtampa Vokietijoje toliau auga, o valdžia vis labiau linksta į atvirą terorą prieš protestuotojus.

SP Infocentras