Kinijos katalikai turėtu geriau prisitaikyti prie socializmo

Kinijos vyriausiasis patarėjas politikos klausimais Wang Yangas rugpjūčio 23 d. susitiko su nauja Kinijos katalikų patriotinės asociacijos ir Kinijos Katalikų bažnyčios Vyskupų konferencijos vadovybe.

Wangas, kuris taip pat yra Kinijos komunistų partijos (KKP) Centrinio Komiteto politinio biuro nuolatinio narys ir Kinijos liaudies politinės konsultacinės tarybos (PPCC) nacionalinio komiteto pirmininkas, paragino katalikų bendruomenę visapusiškai palaikyti pagrindinę partijos religijos politiką.

Jis taip pat paragino katalikų bendruomenę sutelkti katalikų lyderius ir tikinčiuosius aplink partiją ir vyriausybę bei prisidėti prie didelio Kinijos tautos atjauninimo.

Jis taip pat paragino Kinijos katalikų patriotinę asociaciją ir Katalikų bažnyčios vyskupų konferenciją Kinijoje tvirtai remti KKP lyderystę ir padėti religijai geriau prisitaikyti prie socialistinės visuomenės.

Wangas ragino juos nepaliaujamai laikytis nepriklausomybės ir savivaldos principų, priešintis užsienio pajėgų įsiskverbimui į jų vidaus reikalus ir ryžtingai ginti Kinijos suverenitetą, saugumą ir plėtrą. Jis taip pat paragino dėti pastangas, kad Katalikų Bažnyčios vadovybė tvirtai gintu savo šalį ir religiją.

SP Infocentras