Kazachstano socialistų reikalavimai/Требования социалистов Казахстана

Kazachstano Socialistinis judėjimas reikalauja:

Nedelsiant nutraukti karo veiksmus prieš savo liaudį ir išvesti kariuomenę iš miestų!

Nedelsiant atsistatydinti visus Nazarbajevo pareigūnus, įskaitant prezidentą Tokajevą!


Paleisti visus politinius kalinius ir suimtuosius!

Užtikrinti teisę kurti savo profesines sąjungas, politines partijas, rengti streikus ir susirinkimus!


Legalizuoti uždraustos Kazachstano komunistų partijos ir Kazachstano socialistinio judėjimo veiklą !

Kviečiame visus šalies darbininkus ir dirbančius žmones praktiškai įgyvendinti nužudytų Žanaozeno naftininkų reikalavimą – nacionalizuoti, kontroliuojant darbo kolektyvams, visą gavybos sektorių ir stambiąją šalies pramonę!

***

Социалистическое движение Казахстана требует:

Немедленного прекращения боевых действий против своего народа и вывода войск из городов!

Немедленной отставки всех назарбаевских чиновников, в том числе президента Токаева!

Освобождения всех политзаключенных и задержанных!

Обеспечение права на создание своих профсоюзов, политических партий, на проведение забастовок и собраний!

Легализация деятельности запрещённой Коммунистической партии Казахстана и Социалистического движения Казахстана!

Мы призываем всех рабочих и трудящихся страны осуществить на деле требование расстрелянных нефтяников Жанаозена – национализировать под контролем трудовых коллективов всю добывающую и крупную промышленность страны!

http://socialismkz.info/