Dėl Taivano atstovybės Lietuvoje

Visuomeninio Judėjimo „Tesingumo Aušra“ pareiškimas

Nuo 2020 m. rudens Lietuvoje valdanti konservatorių-liberalų koalicija užsienio politikos srityje per labai trumpą laiką spėjo iki pamatų sugriauti Lietuvos santykius su didžiausia šių laikų ekonomine supervalstybe Kinijos Liaudies Respublika.

Kinija, „pasaulio fabrikas“, vysto naujo šilko kelio projektą per visą Eurazijos erdvę, kuriame dalyvaudama Lietuva būtų gavusi milžinišką ekonominę naudą labai ilgą laiką iš Kinijos prekių tranzito per šalies teritoriją, būtų įgijusi patikimos ekonominės partnerės reputaciją. Tačiau viso to buvo atsisakyta.

Ir to priežastis – valdančiųjų konservatorių liberalų neatsakinga proamerikietiška politika remti Taivano nepriklausomybę. Taivanas – Kinijos dalis, kuri dėl grynai politinių priežasčių ir dėl tiesioginio Jungtinių Amerikos Valstijų įsikišimo, nuo 1949 m. yra atplėšta nuo Kinijos Liaudies Respublikos. Kinija visada siekė ir siekia atkurti savo teritorinį vientisumą ir grąžinti atsiskyrusią salą į valstybės jurisdikciją. Lietuvos URM su G. Landsbergiu priešakyje 2021 m. nusprendė Lietuvoje įsteigti Taivano atstovybę, faktiškai – Taivano ambasadą, tuo būdu sulaužant ankstesnį mūsų respublikos įsipareigojimą santykiuose su Kinija gerbti jos teritorinį vientisumą ir laikytis vieningos Kinijos politikos.

Šis Lietuvos užsienio politikos diplomatinis demaršas teisinamas klaidinančiomis insinuacijomis apie „vertybinę politiką“, kuri, neva, reiškia demokratijos principų, laisvės ir žmogaus teisių gynimą pasaulyje apskritai ir Kinijoje konkrečiai. Tačiau už tokių skambių lozungų, aukštosios moralės pretenzijų, slypi tik apgailėtinas Lietuvos valdančiosios konservatorių liberalų koalicijos liokajiškas noras įsiteikti Jungtinėms Amerikos Valstijoms, kurios šiuo metu kariauja nuožmų ekonominį karą prieš Kiniją, pagrindinę geopolitinę konkurente.

Kinijos reakcija, šiuo atveju pasireiškusi atitinkamomis tiek diplomatinėmis, tiek ekonominėmis sankcijomis Lietuvos Respublikos atžvilgiu, yra veidrodinė, pagrįsta ir visiškai adekvati – suvereni valstybė paprastai tokiu būdu ir atsako į pasikėsinimus į jos suverenitetą ir teritorinį vientisumą.

Lietuvos vykdoma užsienio politika apskritai ir aiškiai nepagarbūs veiksmai Kinijos suvereniteto atžvilgiu neturi nieko bendro nei su morale, nei su elementaria ekonomine logika ir nepateisinamai įžūliai pažeidžia mūsų valstybės nacionalinius interesus – yra ne tik ne pragmatiška, bet ir amorali savo piliečių atžvilgiu.

Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, mes, visuomeninio judėjimo „Teisingumo aušra“ nariai bei rėmėjai, griežtai smerkiame valdančiųjų konservatorių liberalų vykdomą neatsakingą ir trumparegišką užsienio politiką, reikalaujame oficialaus valstybinio atsiprašymo prieš Kiniją, reikalaujame nedelsiant uždaryti visas Lietuvoje veikiančias Taivano separatistų įstaigas ir raginame nedelsiant atkurti sveikus, abipusiai naudingus dvišalius Lietuvos ir Kinijos santykius. Kartu mes reikalaujame premjerės I. Šimonytės bei URM vadovo G. Landsbergio, URM viceministro M.Adomėno atstatydinimo iš einamų pareigų ir šių asmenų veiklos teisinio įvertinimo dėl nuostolių, kuriuos Lietuvos ūkiui padarė (ir toliau daro) jų inicijuota Taivano „avantiūra“, atlyginimo.

***

KINIJA VIENINGA! TAIVANAS – KINIJOS PROVINCIJA!

SMERKIAME LIETUVOS PROAMERIKEITIŠKĄ UŽSIENIO POLITIKĄ!

MES UŽ DRAUGIŠKUS KINIJOS IR LIETUVOS SANTYKIUS!

LAISVAI PREKYBAI – TAIP! SANKCIJOMS IR PREKYBINIAMS KARAMS – NE!

ŠALIN TVORŲ STATYBAS! METAS STATYTI TILTUS!

EKSPORTUOJAME G. LANDSBERGĮ/ TAIVANUI – NUOLAIDA!

LANDSBERGIŲ ŠAIKA = ŽALA LIETUVAI

PIŠ IR Co – KOMPENSUOKIT EKSPORTĄ Į KINIJĄ!

Visuomeninio Judėjimo „Teisingumo aušra“ iniciatyvinė grupė