Istorija apsuko savo ratą

Sausio 13-ąją dieną (ketvirtadienį) bus minimi 1991 metų kruvini Vilniaus įvykiai. Kaip visada, Nepriklausomybės aikštėje greta Seimo bus rengiamas Laisvės gynėjų dienos minėjimas. Į jį tradiciškai renkasi Seimo nariai, aukščiausi šalies politikai, signatarai ir kiti svečiai. Bus sakomos iškilios kalbos apie laisvę, nepriklausomybę bei demokratiją, už kurią buvo pralietas Lietuvos patriotų kraujas.

Valdžia kasmet šią tragišką Lietuvos istorijos datą bando panaudoti tautos ir politinio elito konsolidavimo ir mobilizavimo tikslams, oficiozinio patriotizmo ir parodomojo tautiškumo skatinimui bei ugdymui, priminimui apie klastingus Lietuvos priešus, kurie budi ir laukia savo progos. Tuo pačiu dar karta „įkalti“ į žmonių sąmonę oficialią landsberginę sausio įvykių versiją.

Visas tas ritualinis ratas sukasi jau daug metu ir jau atrodė, kad taip vyks amžinai. Bet staiga po 30 metų „letargo mėgo“ Lietuvos visuomenė atsibudo. 2021 metų vasara ir rudenį Vilniuje negriaudėjo galingi protesto mitingai, Lietuvą ištiko gili sisteminė krizė. Ir visa tai koronoviruso pandėmijos bei reikšmingų geopolitinių sukrėtimų fone.

Ir štai tokiomis aplinkybėmis istorijos ratas padarė eilinį savo posūkį. Lietuvos Šeimų sąjūdis ir neabejingi visuomenininkai, tarp kurių Lietuvos galiūnas Ž. Savickas, nesisteminės opozicijos veikėjai V. Žemaitis ir N. Vasiliauskaitė bei kiti žinomi žmones kviečia piliečius rinktis sausio 13 į prie Seimo esančią Nepriklausomybės aikštę.

Kaip teigiama jų pranešime: „Sausio 13 dieną 12 valandą prie Seimo įvyks Laisvės gynėjų dienos minėjimas, kurio metu valdančiosios daugumos atstovai veidmainiškai prisiekinės savo meilę Lietuvai, kurios valstybingumą, demokratiją ir tautos tradicijas be gailesčio naikina. Šiam renginiui pasibaigus, apie 13 valandą, Lietuvos šeimų sąjūdis kviečia prie protesto palapinės į tikrąjį Lietuvos žmonių Laisvės gynėjų dienos minėjimą. Pagerbkime žuvusiuosius ir pasižadėkime tęsti jų kovą už tikrąją Lietuvos laisvę ir demokratiją“.

Taigi, sakramentinė sausio 13 data iguana naują prasmę ir reikšmę. Iš manipuliacinio valdžios įrankio ji transformuojasi į egzistencinę tautos ir liaudies kovos su valdžia barikadą. Svarbu tik suvokti, kad per praėjusius nuo tragiškų 1991 sausio dienų 30 metų valdžios keitiesi ne kartą, bet išnaudotojiška klaninė-oligarchinė sistema išliko nepakitusi. Todėl kovoti reikia ne su valdžia, o su sistema.

SP Infocentras