Italijojos ir Britanijos komunistų protestai (Foto)

Italijos komunistų partija surengė protesto mitingus visoje šalyje

Birželio 18 d. Italijos komunistų partija (Partito Comunista) surengė mitingus Romoje ir kituose 22 Italijos miestuose prieš ministro pirmininko Mario Dragi vyriausybės politiką, įtraukusią šalį į karą Ukrainoje, bei dėl Italijos išstojimo iš ES ir NATO.

Komunistai pasisakė:

– Prieš karą!

– Prieš ginklų siuntimą į Ukrainą!

– Prieš dideles pragyvenimo išlaidas!

– Už nepriklausomą, neutralią ir stiprią Italiją!

– Už darbo žmonių Italiją!

***

Didžiosios Britanijos komunistų partija surengė protesto eitynes Londono centre

„Mūsų raginimas visiems darbuotojams – organizuotis, organizuotis organizuotis. Padidinkime spaudimą šiai vyriausybei» – skelbiama protestuotojų plakatuose.

Komunistai sakė:

– Kapitalizmas yra karas prieš darbininkus!

– Nacionalizuokime energiją, vandens tiekimą, geležinkelius ir paštą!

– Už Didžiosios Britanijos pasitraukimą iš NATO!

– Už taiką ir socializmą!

***

Komunistų partijos savo pareiškimuose atkreipia dėmesį į dabartinių problemų priežastis: pasaulyje egzistuojantį vienpolį modelį, kurį per pastaruosius trisdešimt metų primetė JAV. Nuolatinė ekonomikos krizė ir su ja susijusi nesąžininga politika yra nelygybės ir skurdo priežastis, už kurios stovi daugiatautė kapitalistinė oligarchija, savo rankose sutelkusi milžiniškus turtus ir neribotą valdžią.

SP Infocentras