Prisiminkime…

1941-jų birželio 22-osios, ankstų rytą, hitlerinė Vokietija užpuolė Tarybų Sąjungą. Prasidėjo ketverius metus trukęs Didysis Tėvynės karas, nusinešęs virš 27 milijonų tarybinių žmonių gyvybių.

Pirmosios karo dienos buvo lemtingos ir Lietuvai. Jau pirmosiomis karo dienomis hitlerininkai įžengė į Alytų, kitus pietinės Lietuvos miestelius.

Per visą hitlerinės okupacijos laikotarpį, trukusį virš trejų metų, nuo hitlerininkų bei su jais kolaboravusių baltaraiščių rankų Lietuvos teritorijoje buvo nužudyta virš 700 tūkstančių vietinių gyventojų ir čia atvarytų civilių bei karo belaisvių.

Svarų indėlį, kovojant prieš hitlerinį fašizmą bei vaduojant nuo hitlerininkų ne tik savo Tėvynę, bet ir kitas Tarybų Sąjungos teritorijas, įnešė ir Tarybų Lietuva.

1942 metais pradėjo savo didvyriškos kovos kelią legendinė Šešioliktoji Lietuviškoji Divizija, kuriai (tam tikrais laikotarpiais) vadovavo generolai Feliksas Baltušis-Žemaitis, Vladas Karvelis, Adolfas Urbšas.

Visus geros valios žmones kviečiame paminėti skaudžią birželio 22-osios datą, uždegant žvakutes Vilniaus Antakalnio ir kitų vietovių kapinėse prie dar šiuolaikinių barbarų nenugriautų tarybinių karių memorialų.

SP Infocentras