Dvi birželio datos

Birželio mėnesi minimos dvi istorinės datos. Birželio 22 d. sukanka 80 metų nuo tos dienos, kai nacistinės Vokietijos kariauna įžengė į Lietuvą. Per visą hitlerininkų okupacijos laikotarpį Lietuvos teritorijoje žuvo 700 000 žmonių – vietinių gyventojų ir čia atvarytų civilių bei karo belaisvių.

Bet Lietuvos valdžia šios skaudžios datos nemini. Ji iš viso beveik neprisimena nacių okupacijos. Ji mini kitą gretimą datą – birželio 23 d. -tai vadinamo „Sukilimo“ dieną, kuomet, iš dalies nacių paruošti, iš dalies propagandos paveikti būriai Lietuvos vyrų pradėjo ne tik šaudyti raudonarmiečius, bet ir žudyti žydus, jų vaikus ir senelius, tarybinius ir komjaunimo darbuotojus.

Tądien prasidėjo faktiškas Lietuvos žydų genocidas, nusinešęs myriop apie 190 000 t. y. per 90 procentų visos Lietuvos žydų diasporos. Tokio intensyvumo genocidas yra išskirtinis reiškinys Europos istorijoje.

Dabar istorikų aiškiai įrodyta, kad menamas birželio 23-iosios įvykių organizatorius – Lietuvių Aktyvistų Frontas (LAF) – tebuvo eilinė figūra didžiojoje hitlerininkų žaidimo lentoje, tik įrankis palengvinti „Drang nach Osten“. Hitlerininkai tiesiog pasinaudojo tam tikrų Lietuvos elito sluoksnių noru susigrąžinti valdžią bei kai kurių suklaidintų viltimis dėl esą atkuriamos nepriklausomybės A. Hitleriui kuriant „naująją Europą“.

Dešiniojo politinio Lietuvos elito noras savo ideologinių šaknų ieškoti birželio sukilime ir LAF’e, garbinti ir šlovinti vietinius nacių kolaborantus yra geriausias įrodymas jo antiliaudiškos ir iš esmės antivalstybinės veiklos. Tokia pozicija kompromituoja Lietuvą pasaulio akyse. Bet ją bandoma pateisinti falsifikuojant Antrojo pasaulinio karo istoriją bei perdedant atsakomybe už jo pradžią Tarybų Sąjungai. Arba tiesiog sulyginant fašizmą ir komunizmą, TSRS ir Hitlerinę Vokietiją.

Tuo tarpu pati Vokietija demonstruoja istoriškai teisinga ir politiškai atsakingą bei pavyzdingą požiūrį šio klausimu. Minint Vokietijos pradėtą karą prieš Tarybų Sąjunga 80-metį Vokietijos ir Rusijos muziejaus Karlshorste pastate, kuriame buvo pasirašytas Trečiojo Reicho kapituliacijos protokolas, Vokietijos prezidentas Frankas-Valteris Steinmeieris birželio 18 diena pasakė: „Liūdėdamas lenkiuosi nukentėjusiems ukrainiečiams, baltarusiams ir rusams, visų tautų aukoms buvusios Tarybų Sąjungos teritorijoje“ Jis apibūdino Vokietijos veiksmus TSRS teritorijoje kaip „žudikų barbariškumą“. Vokietijos prezidentas priminė, kad karo metu Ukrainoje, Baltarusijoje, Baltijos šalyse ir Rusijoje žuvo 14 milijonų civilių, įskaitant Holokausto aukas ir Leningrado blokadą. Savo kalboje pakartotinai jis pabrėžė bendrą Rusijos, Ukrainos ir Baltarusijos karo atminimą ir Vokietijos atsakomybę už visose trijose šalyse įvykdytus karo nusikaltimus. Steinmeieris taip pat papasakojo kai kurias Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos karo dalyvių bei aukų istorijas.

Lietuvos socialistai pasisako už tai, kad birželio 23-ioji – Birželio sukilimo diena – butu išbraukta iš LR atmintinų dienų sąrašo.

O visus geros valios žmones tuo tarpu kviečiame paminėti skaudžią birželio 22-osios datą, uždegant žvakutes Vilniaus Antakalnio ir kitų vietovių kapinėse prie tarybinių karių memorialų.

Socialistų partija