Bumerango efektas

Visada stebino bumerango efektas. Iš visų jėgų, kiek tik turi, iki pamišimo sudėjęs savo visą galią sviedi bumerangą į tikrą ar tariamą priešą, o jis, grįžta tau atgal.

Nijolė Sadūnaitė, „Respublikai“ opozicine jau tapusiai išreiškė tik tarybiniais laikais pas ją buvusią disidentinę galią. Nijolė Sadūnaitė, matydama, kokia tapo „nepriklausoma“ Lietuva, už kurią ji taip audringai kovėsi su tarybų valdžia, išreiškė norą būti „laisvoje“ Lietuvoje pirmąja, nuteista už kitamintystę…

Nijole, su visa pagarba Jūsų nepalaužiamai krikščioniškai valiai, bet Jūs stipriai pavėlavote – pirmąja Jums jau nėra galimybės būti.

„Nepriklausoma“ Lietuva jau spėjo nuteisti šimtus kitaminčių, kurie sakė, jog landsbergizmas yra nusikaltimas, lygus fašizmui,jog 30 metų Lietuvą valdanti chunta yra lietuvių tautos priešas ir aptarnauja JAV, ES, Didžiosios Britanijos kolonizatorių interesus, yra pasiruošusi nors su velniu miegoti, kad tik išliktų prie valdžios, įteisins bet kokį iškrypimą, kurį jiems lieps įteisinti ponai iš Vakarų.

Šių ponų planuose nėra tarybų valdžios kilnių tikslų puoselėti ir gausinti (iki 3,7 mln per 45 metus padidino – nieko sau „genocidas!) lietuvių tautą, etninę kultūrą, lietuvišką tradicinę šeimą, kurti tvirtus pamatus lietuvių tautos ateičiai. Vakarų „civilizatorių“ planai paprasti – plėšti ir žudyti čiabuvius – jau 1000 metų. Šituos vampyrus į Lietuvą pakvietėte ir Jūs , Nijole, 1990 metais.

Visus, kurie sakė, kad kolonizatoriai iš Vakarų Lietuvai visada buvo Blogis, jūs susodinote į kalėjimus, represavote, privertėte bėgti iš Marijos žemės ir užtildėte. Užtildėte taip inkvizitoriškai, kad jau 30 metų Lietuvoje kitaminčiai pasirodo trumpai tik tam, kad sėstų į „nepriklausomos“ Lietuvos teisiamųjų suolą ir taptų sąžinės kaliniais už minties nusikaltimus. Dauguma kitaminčių jau savo bausmes atsėdėjo, kai kurie iš jų jau ir mirė taip ir nepripažinę Jūsų vakarietiškos „demokratijos“ iškrypusių tiesų. Visi jie buvo nuteisti chuntos tik už savo pažiūras, kurios taip nepatiko Jūsų iškovotai „Laisvei“ būti JAV kolonija.

Tad pirmąja kitaminte nuteista „nepriklausomoje“ Lietuvoje Jums niekada jau nebūti. Nuteistųjų už kitamintystę eilė tokia ilga, kad jos gale Jūs net nebūsite matoma. Kartais bumerangas, sviestas į praeitį, šauna į tave patranka ateityje. O kol kas pasimelskite už A.Paleckį, Ž. Razminą, J. Melį ir kitus be kaltės nuteistuosius.

Teisininkas Jonas Kovalskis